Skovlund - Dagtilbud

Dagtilbuddet Skovlund er et værksted som tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for personer med forskellige funktionsnedsættelser herunder udviklingshæmning.

Skovlund fokus 

Skovlund tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at borgeren skal kunne mestre mest muligt i eget liv ud fra en forventning om, at det øger livskvaliteten.

På Skovlund er der fokus på udvikling af borgernes sociale kompetencer. Derudover lægger tilbuddet stor vægt på selv- og medbestemmelse. 

Dagtilbuddet er en del af Center for Handicap.

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med forskellige funktionsnedsættelser – herunder udviklingshæmning.

Skovlund er en arbejdsplads, hvor alle udgør en vigtig del af helheden. Skovlund lægger derfor stor vægt på, at borgerne møder ind hver dag til den individuelt tilrettelagte arbejdstid. Af samme grund kaldes borgerne for medarbejdere.

På Skovlund er det muligt at indgå i arbejdsfællesskabet inden for forskellige områder:

  • Drivhusgartneri
  • Træproduktion
  • Pakkeri
  • Montage
  • Kreativt værksted

På Skovlund lægges vægt på, at borgerne har en oplevelse af at bidrage til meningsfulde arbejdsopgaver. 

For medarbejderne på Skovlund er der desuden forskellige aktiviteter ud af huset i løbet af året. Borgerne har ligeledes mulighed for at tilmelde sig en årlig ferietur.

Der er to kantiner på Skovlund, hvor borgerne kan spise deres medbragte mad.

Skovlund har åbent på hverdage.

Hvert år afholder Skovlund et traditionsrigt julemarked, som er åbent for alle. Her sælges juletræer, dekorationer mv. til privat salg.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Skovlund som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden en recovery orienteret tilgang arbejder medarbejderne på Skovlund ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder personalet på Skovlund ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Pædagogisk massage

Der er tilknyttet medarbejdere med relevante faglige baggrunde, bl.a. pædagoger og værkstedsassistenter med håndværksmæssig baggrund.

Skovlund ligger på Nybovej i det sydlige Holstebro i smukke omgivelser omgivet af skov, og er en ældre smuk gård, som i årenes løb er ombygget og tilbygget. I dag fremstår Skovlund som en tidssvarende ramme for værksteder, aktivitetsrum, kantiner mm.

Tilbuddets indretning er kørestolsvenlig med bl.a. ramper og handicaptoilet.

80 pladser fordelt på 50 pladser som beskyttet værksted og 30 pladser som aktivitets- og samværstilbud.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skovlund

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114630

Nybovej 28
7500 Holstebro