Patientsikkerhed

Hjælp os til at lære

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl.

Holstebro Kommune vil gerne lære af det, der går galt.

Du kan som patient eller pårørende hjælpe os med at gøre det bedre ved at rapportere om fejl - en utilsigtet hændelse, som du har oplevet.

 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en situation, der ikke forløber som forventet.  

Det kan eksempelvis være:

  • en patient, der er udskrevet fra sygehus, som ikke får besøg om hjemmeplejen, fordi der er sket en misforståelse mellem sygehus og hjemmeplejen
  • en borger/patient, som får forkert medicin, fordi der er sket en fejl.
  • en borger falder i forbindelse med hjælp til personlig pleje på gulvet. 

Hvad kan du rapportere?

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket

  • i hjemmeplejen
  • i en plejebolig
  • på et plejecenter
  • på et botilbud
  • på sygehus
  • hos praktiserende læger
  • eller andre steder i sundhedsvæsenet

Hvordan rapporterer du?

Her finder du et link til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kan du læse mere om patientsikkerhed og finde link til et rapporteringsskema.

Vil du som borger/pårørende vide mere om, hvad vi gør i Holstebro Kommune i forhold til Patientsikkerhed, kan du se, hvem du kan kontakte under kontakt.

Hvad sker der med rapporten?

Rapporten modtages centralt i Holstebro Kommune og du vil i den forbindelse modtage en mail som kvittering, som afslutning på din henvendelse.

Efterfølgende sendes rapporten til det sted, hvor hændelsen er sket. Her bliver rapporten gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket og hvordan vi kan lære af og forebygge lignende hændelser fremover.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en sundhedsfaglig behandling, så kan du læse hvordan på siden "Klage over sundhedsfaglig behandling".

 

Social og Sundhed

Patientsikkerhed

mail pia.hingebjerg@holstebro.dk
phone 96114108

Pia Hingebjerg