Friluftsliv

Friluftsliv i naturen er mange ting og meget forskelligartet.

Naturoplevelser, aktiviteter og bevægelse i naturen har udviklet sig fra at være noget, der typisk var en sjælden søndagstur med familien og måske en madkurv ved særlige lejligheder, til at være noget, der er tilbagevendende flere gange hver uge. Motionen og foreningslivet har flyttet sig ud i naturen. Værdien af motion og aktiviteter i naturen blev meget tydelig under Covid-19 pandemien, hvor de fleste indendørs aktiviteter lukkede helt ned i perioder, og hvor vi skulle holde afstand og færdes i små grupper. Her var der god plads i naturen. 

Friluftsliv i naturen er mange ting og meget forskelligartet. For nogle er det en gåtur, en ridetur eller en cykeltur på mountainbike. Andre går på jagt eller er lystfiskere. Nogle roer, sejler i båd, kano eller kitesurfer. Der er også dem, der vil ud for at opleve naturens vidundere som fugle, orkidéer eller sommerfugle. Naturen er generelt mange steder robust, og kan nemt benyttes af de mange brugere med deres forskellige interesser.

Billede

Folkesundhed

Bevægelse i naturen er godt for sundheden og for den mentale tilstand. Gode faciliteter kan understøtte borgernes muligheder for dette. Men der er også natur som har brug for ro og fred af hensyn til naturen selv.

Det meget varierede landskab i Holstebro Kommune, med fjorden, søerne og heden mod øst, de bynære plantager ved Holstebro, de store heder mod syd, Nissum Fjord og havet mod vest, samt ikke mindst Storå der løber tværs gennem kommunen, rummer store naturværdier og en stor variation i naturtyperne, og dermed meget forskelligartede naturoplevelser. Her er ”Højt til loftet”.

Plantagerne og flere af de store, fredede områder rummer allerede gode faciliteter for friluftsliv. Den bynære natur med Vandkraftsøen og det nyetablerede Tvis Mølle Naturlaboratorium er særligt i centrum for borgerne i Holstebro By. De ca. 58.000 besøgende på Naturlaboratoriet i 2020, viser med al tydelighed, at borgerne gerne vi ud i naturen, specielt når stier og andre faciliteter byder velkommen. Men også i andre dele af kommunen er der etableret gode stisystemer, mountainbikebaner, shelters og madpakkehuse. Flere planlægges og etableres af lokale borgergrupper. Den længste sti er turen rundt om Nissum Fjord. Turen på ca. 71 km til fods (lidt længere på cykel) er anlagt af frivillige lokale borgere.

Mange af områderne er velkendte og velbesøgte, og der har vist sig et behov for også at få spredt publikum til de mindre kendte områder, hvor der ikke kommer så mange, og det er der plads til.

Udfordringerne for arbejdet med den tørre natur er mange:

Udfordring

Mulig løsning

Jo flere, der færdes i naturområderne, jo flere konflikter kan opstå mellem forskellige brugergrupper, der har forskellige behov og interesser. Det er muligt at styre brugen af naturområderne, f.eks. kan der etableres mountainbike baner, ridestier, kitesurfer baner mv. nogle bestemte steder, og andre steder er det vandrere, kanosejlere eller andre grupper, der henvises til.
Ved planlægning og inddragelse af brugergrupperne er det muligt at give plads til flere brugergrupper i samme område.
De mest populære naturområder er på nogle dage overrendte med slid og forstyrrelser af naturen til følge. Der er mange ”Gemte og glemte” steder, der kan rumme flere besøgende.
Publikum i naturen har en større forventning til de faciliteter, der stilles til rådighed, som f.eks. toilet, madpakkehus mv.

Der kan etableres flere faciliteter til understøttelse af friluftslivet i naturområderne. Det kan med fordel gøres de steder, hvor der ikke kommer så mange, i stedet for kun at forbedre faciliteterne de mest populære steder, så der kommer endnu flere.

Det øgede antal brugere i naturen risikerer at forstyrre og stresse de vilde dyr. Dette er særligt en udfordring i yngleperioden.

Nye stier etableres med omtanke og med hensyn til naturen. Gode stier er velegnede til at styre, hvor brugerne gerne må gå, og hvor naturen bør have fred. Ikke mange forlader stierne.

Nogle steder skal natur have lov til at være natur uden forstyrrelse.

De fleste naturområder er privatejede, og ejerne har ofte et ønske om begrænsning af færdsel på deres ejendom.

I samarbejde med ejere og lokale organisationer er flere gode projekter blevet gennemført. De lokale kender deres område godt og kan ofte lave gode aftaler, da de kender hinanden.