Høns som hobbydyr

  • Print
  • Forstør tekst

Det er tilladt at have op til 30 høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder med boligformål eller blandet bolig og erhverv, men mindre en deklaration fastlægger andet.

Når man har dyr, følger der et særligt ansvar med. Det betyder, at du skal overveje hvordan dine dyr er til mindst mulig gene for dine naboer og omgivelserne. Det er altid en god ide at orientere naboerne om dine planer om at holde høns og andet fjerkræ inden du går i gang. Det er vigtigt, at hønsegården og hønsehuset er placeret så den ikke ligger tæt på naboens hus og opholdsarealer.

Høns og andet fjerkræ kan give anledning til støj-, lugt- og fluegener. Det er især haner, med deres hanegal, der giver naboproblemer.

Her er nogle gode råd, hvis du vil undgå lugt, fluer og rotter:

  • Hold hønsehus og hønsegård ren – anvend f.eks. spåner eller halm og mug ud jævnligt
  • Opbevar hønsemøg i lukket beholder indtil det blandes i kompostbeholder eller nedgraves i egen have
  • Lad ikke foder ligge i hønsegården – giv kun hønsene det, de kan spise op samme dag

Dine dyr og anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne, risiko for forurening eller uhygiejniske forhold. Hvis din nabo føler sig generet af dine dyr, har de mulighed for at klage til kommunen.

keyboard_arrow_up