Lystanlægget i Holstebro

Gode råd fra borgerne

Udsnit af bænke ved friluftsscenen

Gør en god plan bedre var opgaven fra Holstebro Kommune til interesserede borgere.
Ca. 100 mødte frem til en regnfuld hyggedag i Lystanlægget den 8. september 2018 og kom med deres kommentarer og input.
De blev bearbejdet og drøftet på en workshop på Holstebro Rådhus den 26. september.
Her er resultaterne fra workshoppen, som indgår i Holstebro Kommunes videre arbejde med helhedsplanen for Lystanlægget.

Bæk i Lystanlægget

5 Temaer

Ro

Træ i midt af sø i Lystanlægget

Anlægget skal fortsat være et sted, hvor man kan gå en tur i fred og ro, lytte til fuglene, kigge på søen, fodre ænder og lade tankerne flyve.

Borgere i naturen

Sundhed

Legeplads i Lystanlægget

Anlægget skal have et alsidigt tilbud af aktiviteter for alle målgrupper.
Her er sundhed et nøgleord.
Børn, unge, voksne og seniorer skal kunne motionere og lege.
Aktiviteterne placeres på steder, hvor de ikke generer folk, der går tur eller fodrer ænder.

Pictogram af Hjertestien

Viden

Borgere  i Lystanlægget

Anlægget er OGSÅ en lille naturskole i byen. 
Her kan dagpleje, børnehaver, skoler og foreninger lære om naturen, træsorter, fugle og vandløb.
Skilte, QR-koder og oversigtstavler formidler viden til alle om træsorter og det øvrige dyre- og planteliv i Lystanlægget.

Planter i Lystanlægget

Vandkvalitet

Vandløb i Lystanlægget

Vandet i møllesøen og den lille sø skal være så rent, som det nu er muligt med en hyggelig bestand af velfodrede ænder.
Et springvand i møllesøen er med til at ilte vandet og et opsamlingsbassin for regnvand skal mindske mængderne af sand og skidt i søerne.

Træ i sø i Lystanlægget

Tilgængelighed

Borgere ser på plancher i Lystanlægget

Flere og bedre stier skal sikre, at kørestole, rollatorer og barnevogne kan komme sikkert og nemt rundt i store dele af anlægget.
Der skal være opmærkede stier til og fra alle parkeringspladser, og der skal skabes en naturlig forbindelse gennem sygehusområdet og op til slagterigrunden.

Skovsti i Lystanlægget

4 konkrete ideer

Vorherres skøjtebane

Når det fryser om vinteren, skal vandgennemstrømningen i møllesøen lukkes, så vandet hurtigt fryser til is, og vi får en gratis skøjtebane.

Mountainbike - nej tak!

Der skal ikke være mountainbikebane i Lystanlægget.
De må køre stærkt andre steder.
Et enkelt løb om året er ok.

Bedre legeplads

Legepladsen er uhyre populær og mange borgere efterlyser flere spændende redskaber på pladsen – eller rundt omring i anlægget.

Padder og guldsmede

Et område ved Østervang med et rigt liv af padder og guldsmede er fortrængt af et bassin til overfladevand.

Der kan skabes gode livsvilkår for frøerne i et område tæt på.