Halgård Vest

Halgård-området er attraktivt på mange måder – men ikke mindst, fordi du på én gang kan være med til at skabe en ny bydel og alligevel være tæt på Holstebros centrum.

Vær opmærksom på lokalplanændring

Holstebro Kommune har vedtaget at revidere Lokalplan 1084 for Halgård Vest.

Forslag til ny lokalplan offentliggøres den 25. april 2019, og det er forventningen, at den nye lokalplan kan vedtages på byrådsmødet den 18. juni 2019.

Under lokalplanprocessen kan der ikke træffes afgørelser i området. Det har den betydning, at indkomne byggesager, der er omfattet af lokalplan 1084, ikke kan behandles i perioden. 

For yderligere spørgsmål til ovenstående kontakt Teknik og Miljø på 9611 7551.

1. etape

Under Hvidtjørnen og Under Rødtjørnen

Se byggegrunde

2. etape

Under Hvidtjørnen, Under Rødtjørnen og Under Bøgen

Se byggegrunde

Delområder

Vær opmærksom

Det er lokalplan nr. 1084, der gælder for området i Halgård Vest. Lokalplanen indeholder mange delområder med forskellige bestemmelser for husets omfang, udseende og hvordan du kan placere dit hus. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre et varieret udtryk i boligerne i området.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilket delområde din grund er placeret i og hvilke bestemmelser, der gælder her.
På en stor del af byggegrundene fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres inden for et byggefelt eller i en facadebyggelinje ud mod boligvejen. Med bestemmelsen sikrer lokalplanen, at facadeløse veje undgås og at der opnås en bymæssig karakter i området. Facadebyggelinjen ved Under Bøgen er dog ophævet pga. store terrænspring.

Særligt landskab

Terræn

Boligområdet ligger i et kuperet terræn. Terrænet og det særlige landskab giver nogle unikke muligheder, for hvordan du kan udforme din bolig. 

Vær igen opmærksom på lokalplanens bestemmelser, så du kan få tegnet og bygget din bolig, så det bliver en styrke og ikke en begrænsning. 

Hvis du ønsker at købe en grund i Halgård Vest, er det derfor en god idé først at gøre dig klart, hvilken form for bolig du ønsker og derefter vælge en grund, som muliggør den ønskede udformning i forhold til grundens fald i terræn.

 

Særlige højdekurver

Unikke og spændende muligheder

Det karakteristiske terræn giver dig mulighed for at bygge en unik og spændende bolig i forskudte niveauer. Ønsker du derimod en bolig i plant niveau, kan dette bedst lade sig gøre, hvis du vælger en af grundene med mindst mulig terrænfald - primært i den sydlige del af området. Ellers kan du vælge at bygge dit hus, så husets langside følger terrænets højdekurver.

Vi vil anbefale, at du så tidligt som muligt henvender dig til byggesagsbehandleren med skitser over dit ønskede byggeri. Her kan du få afklaret om dine ønsker til huset er realistiske på den pågældende grund, og få vejledning i lokalplanens byggemuligheder.

Tilslutning

Kloakering og regnvand

Området er separat kloakeret hvilket betyder, at der er etableret et stik til spildevand og et stik til regnvand til hver byggegrund. Oplysning om ledningernes præcise placering og koter kan fås ved henvendelse til Vestforsyning A/S.

Byggegrundene Under Bøgen 2, samt Under Rødtjørnen 32, 34, 36, 38 og 40 har desuden mulighed for afledning af regnvand i en åben rende nord for grundene.

 

keyboard_arrow_up