Veteranstrategi

Holstebro Kommunes veteranstrategi er et politisk signal om, hvordan kommunen kan hjælpe og støtte veteraner og deres pårørende i overgangen fra livet som udsendt til livet som civil hjemme i et trygt Danmark.

Formål

Formålet med Holstebro Kommunes veteranstrategi er: 

At hjælpe veteraner og pårørende med deres aktuelle udfordringer - fysiske, psykiske eller sociale. 
At fokusere på forebyggelse, så veteranerne og pårørende holder fast i en meningsfyldt og selvstændig tilværelse. 
At anerkende veteraner og deres familier, de efterladte og dem som betalte den højeste pris. Fx. på Flagdag for Danmarks udsendte, hvor kommunen er medarrangør.

De der stadig kæmper

Jydske Dragonregiment er en af de største arbejdspladser i Holstebro Kommune. Siden 1953, hvor dragonerne flyttede til Holstebro, har kasernen haft en særlig betydning for både byen og borgerne. Mange har et familiemedlem, en nabo eller en ven, som har været soldat på kasernen. Regimentet spiller en stor rolle i Danmarks missioner, og flere ansatte har været udsendt i international tjeneste. 

Bag enhver udsendt soldat, er der som bekendt også en familie. 

Pårørende til de udsendte har på et tidspunkt i livet måttet undvære deres far eller mor, bror eller søster, søn eller datter. En tid som kan være meget svær og uvis. 

Lokal anerkendelse

Regeringen vedtog i 2010 en veteranpolitik, som handler om at anerkende og støtte danske veteraner, der har gjort tjeneste for Danmark. Denne politik vil Holstebro Kommune omsætte lokalt for på samme måde at anerkende veteranernes indsats. Det er uanset, om de har været udsendt for forsvaret, beredskabet, politiet, sundhedsvæsnet eller andre relevante sektorer. 

Langt de fleste udsendte kommer hjem fra internationale missioner uden de store problemer. De er en oplevelse rigere, med nye menneskelige og professionelle kompetencer, som med fordel kan oversættes til det civile arbejdsmarked, den dag veteranen beslutter sig for at forlade forsvaret. 

Især fællesskaber kan hjælpe

Men for nogle har oplevelserne sat andre spor. Det kan være fysiske eller psykiske skader, som udvikler sig til kraftige efterreaktioner, isolation eller livskriser. Det kan gøre tilværelsen vanskelig eller i sidste ende ødelægge den. For mange af disse udfordrede veteraner vil en hurtig indsats være med til at stabilisere situationen for dem og deres familie. 

Veteraner er lige så forskellige som resten af befolkningen. Derfor rummer Holstebro Kommunes veteranstrategi flere forskellige handlinger: Fra forebyggelse, vidensdeling og uddannelse til synliggørelse, kontakt og opfølgning. Fra veteraner-hjælper-veteraner til sammenhold og aktiviteter med oplevelser og trivsel. For vi tror på, at især fællesskaber kan hjælpe de, der stadig kæmper, efter de er kommet hjem.

"En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission."

Ansatte der opfylder denne definition, har ret til et veterankort. Der er i 2023 registreret ca. 895 veteraner i Holstebro Kommune. Formodet 10-15 procent vil opleve en reaktion efter udsendelse.

Ingen er ens

Veteraner reagerer meget forskelligt på deres udsendelser til konfliktramte områder. For nogle er det en oplevelse for livet. For andre skaber det store begrænsninger i deres tilværelse sidenhen. 

For nogle viser udfordringerne sig hurtigt. Andre gange kommer der først en reaktion mange år senere. Der er også veteraner, som aldrig oplever problemer efter missionerne. 

Veteranstrategien er både relevant for de hårdest ramte og dem uden udfordringer, som kan være med til at styrke veteranernes sammenhold.  

Da veteraner er lige så forskellige som resten af befolkningen, er det svært at lave en detaljeret beskrivelse. Men for at gøre veteranindsatsen i Holstebro Kommune lettere at håndtere, arbejder vi i strategien med tre kategorier af veteraner:

Gruppe rød - Få veteraner uden for kontakt

Kendetegn: Isolerede veteraner, der ikke følger samfundets normer. De ønsker ofte ikke nogen form for kontakt. Kommunen har derfor ingen opsøgende indsats og har kun sporadisk kontakt og kendskab. 

Kommunen tilbyder hjælp, når veteranen er klar til at tage kontakt. 

Gruppe gul - En begrænset gruppe veteraner med større udfordringer.

Kendetegn: Kan stå helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet. Det bliver et af strategiens delmål at finde ud af mere præcist, hvor mange der er i den gule gruppe.

Kommunen tilbyder tværfaglige indsatser, der kræver samarbejde mellem forskellige sektorer.

Gruppe grøn - Mange veteraner med ingen eller mindre udfordringer.

Kendetegn: Umiddelbart velfungerende borgere. Kan blive ramt af livskriser og senfølger, og derfor ønsker kommunen en større kontakt til denne gruppe.

Kommunen tilbyder forebyggende og tidligere indsatser, oplysning, råd og vejledning.

Fem temaer i veteranstrategien

Sundhed

Vi vil guide veteraner til aktiviteter, der:

 • styrker kroppen og den mentale sundhed
 • fremmer deltagelse i sociale fællesskaber og hjælper veteraner og deres pårørende ud af isolation
 • højner livskvaliteten og motiverer den enkelte til at tage ansvar for egen trivsel.

Læring og Kompetencer

Vi vil gerne opkvalificere og sikre vidensdeling ved at: 

 • søge viden, kurser og tilbud ved Veterancenteret og andre relevante samarbejdspartnere og organisationer
 • indgå i netværk med andre veterankoordinatorer
 • anvende værktøjer, der kan hjælpe veteraner til at omsætte deres kompetencer til det civile erhvervsliv
 • opnå kendskab til forskellige organisationers ekspertise og benytte tilbud fra udbyderne

Bæredygtighed

Vi vil skabe langtidsholdbare løsninger for den enkelte veteran og dennes pårørende ved at: 

 • fremme en tankegang hvor eksisterende ressourcer genskabes, fastholdes eller udvikles. Fx. ved at dele vores opsamlede viden og erfaring med omverdenen
 • placere forebyggende indsatser i bæredygtige miljøer og vægte deltagelse af veteraner fra den grønne kategori. (Se under "Tre grupper af veteraner") Fx ved at fremme aktiviteter for veteranernes børn eller familien. 

Vækst og socialt ansvar

 Vi vil øge sammenholdet mellem veteranerne og de pårørende ved at: 

 • bakke op om frivillighed og samskabende projekter i veteranmiljøet.
 • slå et slag for det sociale ansvar hos arbejdspladser og foreninger
 • synliggøre udvalgte initiativer, der inkluderer veteraner - både gennem digital (sociale medier) og fysisk formidling
 • understøtte eller opbygge nye aktiviteter, hvor kommunen er facilitator i opstartsfasen

Vækst og fællesskab

Vi vil mindske følelsen af ensomhed og isolation og styrke resocialiseringen hos udfordrede veteraner og deres pårørende ved at: 

 • opfordre til sociale oplevelser og fællesskaber for veteraner, fx
  • sommer-camp og forældre-camp i regi af SSOP (Støt Soldater & Pårørende),
  • vandre- og samtaleture hos KFUM's Soldaterhjem
  • aktiviteter i DIF Safe Zones (DIF Soldaterprojekt)
  • kommunens egne tiltag og aktiviteter.

Vi opfordrer alle veteraner  - med eller uden udfordringer - til at deltage for at forstærke sammenholdet og følelsen af at høre til. 

Udvikling og samarbejde

Kommunen ønsker at udvikle veteranindsatsen ved at: 

 • øge kontakten og dialogen med veteraner for at få større indsigt i deres situation og behov
 • være nysgerrige og opsøge viden fra samarbejdspartnere
 • samarbejde og dele erfaringer med private og offentlige aktører for at lære af hinanden 
 • styrke fagligheden i organisationen ved at formidle viden om veteraner til relevante forvaltninger
 • opbygge en større specialisering over tid hos medarbejdere, der i andre sammenhænge har kontakt med veteraner og deres familie

Veterankoordinatorens rolle

Veterankoordinatoren er en indgang til kommunen for veteraner og deres pårørende.

Veterankoordinatoren guider, informerer, understøtter og koordinerer. Den faglige indsats overfor veteranerne tildeles og styres af den aktuelle forvaltnings sagsbehandlere. 

Veterankoordinatoren spreder kendskab og indsamlet viden ud i forvaltningerne og hos frivillige foreninger. 

Kontaktoplysninger

Veterankoordinator
Henrik Risom Rasmussen

Telefon: 96113814

Mobil: 25466057

Mail: hrr@holstebro.dk

facebook.com/veteranholstebro