Saustrup

Saustrup er et døgndækket længerevarende botilbud til voksne med udviklingshæmning.

Husets fokus

På Saustrup arbejder vi for, at alle borgere oplever et hverdagsliv med en høj grad af mestring samt selv– og medbestemmelse.

Målgruppe

Målgruppen er voksne over 18 år med udviklingshæmning.

Den daglige struktur på Saustrup er i høj grad tilpasset den enkeltes behov og med stor vægt på trivsel og glæde i et hjemligt miljø.

Støtten i dagligdagen tilrettelægges ud fra beboernes indsatsmål og individuelle behov. Medarbejderne yder støtte til f.eks.:

  • Opretholdelse af døgnrytme
  • Guidning og igangsætning af personlig hygiejne.
  • Planlægning og igangsætning af rengøring og tøjvask.
  • At vedligeholde og/eller opsøge nye fritidsaktiviteter
  • Kost og motion

I dagtimerne i hverdagen deltager beboerne på Saustrup i dagtilbud. Dagsbeskæftigelsen foregår enten på Naturværkstedet eller i et af Holstebro Kommunes øvrige dagtilbud. Læs mere om Saustrups dagtilbud her.

Når borgerne kommer hjem fra dagtilbuddet, har medarbejderne fokus på at give rum til afslapning, inden eftermiddagens aktiviteter sættes i gang. Eftermiddagsaktiviteterne kan f.eks. være gå- og cykelture, fodbold, hygge i fællesrummene med spil og TV, køkkenarbejde, vasketøj mv. Aktiviteterne tager afsæt i borgernes individuelle behov og tilpasses løbende.

Kl. 18.00 spiser borgerne aftensmad, og herefter er der aftenhygge i fællesrum eller i lejlighederne.

Saustrup arrangerer i løbet af året forskellige udflugter, ture ud af huset og ferie for beboerne. Bl.a. udflugter til Landsskuet, løvfaldsmarch og kulturfestival

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har Saustrup fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne på Saustrup ud fra den neuropædagogiske tilgang. Med en neuropædagogisk tilgang tager medarbejderne udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne på Saustrup med:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Tegn Til Tale
  • Pædagogisk massage

Saustrup ligger 12 kilometer øst for Holstebro i landlige omgivelser. Her ligger botilbuddet omgivet af skov og marker på en stor 6 hektar stor grund med gartneri, dyrehold og stor have.

Saustrup består af i alt 22 lyse lejligheder med stue, tekøkken, soveværelse og badeværelse. Lejlighederne er fordelt på 8 lejligheder på Gl. Saustrup, som løbende er blevet renoveret og udvidet, og 14 lejligheder på Ny Saustrup, som blev opført i 2007.

De 14 lejligheder på Ny Saustrup har alle en lille terrasse. Lejlighederne på Ny Saustrup er handicapvenlige med mulighed for installering af loftlift.

Der er gode muligheder for at gå ture i området, ligesom der er minigolfbane, bold- og petanquebane og bålplads.

19 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.