Basisfaciliteter

I Holstebro Kommune er der etableret mere eller mindre basale idræts- og fritidsfaciliteter i stort set alle lokalsamfund. Fokus på kommunens basisfaciliteter handler altså mere om udvikling eller eventuel afvikling af eksisterende faciliteter, end om at udvide antallet af basisfaciliteter.

Fokus på basisfaciliteter kan være med til at definere standard, omfang og opgaver for denne den mest udbredte facilitetstype i Holstebro Kommune. Dette skal skabe forståelse for prioriteringer af anlægsmidler fremadrettet, idet der sondres mellem ”basisfaciliteter” som ethvert lokalsamfund i Holstebro Kommune forventes at have og ”specialfaciliteter” som jvf. næste grundprincip, ikke kan forventes i alle lokalsamfund.

Facilitetsanalysens kapitel 1 peger tydeligt på den udfordring, det er at sikre aktivitet i de eksisterende haller jf. kommunens demografiske udvikling og borgernes ændrede idrætsvaner.

Som konsekvens af at mange idrætsanlæg i dag udgør et lokalsamfunds mødested, har flere faciliteter de senere år udvidet aktivitetsniveauet i forhold til opgaver med fokus på kulturelle oplevelser, fester, fællesspisning m.m. Flere af disse opgaver ligger uden for rammerne for folkeoplysningsloven. De senere år har samtidig vist, at det kan være forbundet med en betydelig økonomisk risiko at tage disse opgaver ind.

Ønsker man at arbejde videre med transformationen af idrætsfaciliteter til kulturhuse, så vil det være relevant at se på hvilke andre aktører (kroer, forsamlingshuse, sognegårde m.m.), der er i lokalområdet, således at omdannelsen sker i samspil med disse aktører.

Springgymnast

Konklusioner fra facilitetsanalysen

  • Dækningen i form af basisfaciliteter som f.eks. idrætshaller og fodboldbaner vurderes at være tilstrækkeligt total set i Holstebro Kommune. Facilitetsanalysen viser, at der er en mulighed for at nedlægge fodboldbaner (græs) rundt om i Holstebro Kommune.
  • Gennem de seneste år har mange basisfaciliteter med stor succes udvidet med fitness, som har skabt aktivitet og nye brugere.
  • Basisfaciliteterne, f.eks. idrætshallerne, er i gennemsnit over 40 år og der må i de kommende år forventes udgifter til større eller mindre vedligeholdelse, hvilket betyder, at der kan blive behov for at afsætte midler til vedligeholdelse af basisfaciliteterne i idræts- og fritidsfaciliteterne i Holstebro Kommune.
  • I de tilfælde hvor en basisfacilitet deles med eks. en folkeskole, kan man fordel se på, om der er mulighed for en bedre udnyttelse i dagtimerne. Mange undersøgelser peger på, at der er ledig tid i haller i løbet af en skoledag/skoleår.

Mulige handlinger

4.a
Der udarbejdes standarder for, hvad det kan forventes, at en ”basisfacilitet” i Holstebro Kommune i fremtiden kan råde over til borgernes idræts- og fritidsaktiviteter i de forskellige størrelser af byer og nye udstykninger. I denne beskrivelse skal det også tydeligt fremgå, hvorledes Holstebro Kommunes tilskud til drift af basisfaciliteterne er fordelt.

4.b
Idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune udarbejder en plan for vedligeholdelsesbehov i de kommende fem år.

4.c
Der udarbejdelse af kapacitetsplan/analyse for græsfodboldbaner for at afdække eventuel overkapacitet.