Fra ung til voksen

Når du fylder 18 år og har brug for hjælp ind i voksenlivet.

Brug for hjælp ind i voksenlivet

Når jeres datter eller søn fylder 18 år og har brug for hjælp ind i voksenlivet. Om overgangsmøde, bevillinger og sagsbehandling.

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til unge mellem 18 og 29 år, der enten er ledig uden ret til dagpenge fra uddannelse eller job, eller er i gang med STU.

Gratis anonym hjælp

Når du har brug for nogen at tale med, når livet gør ondt. Det kan være bekymringer, svære tanker om krop, mad og selvskade, misbrug, angst og depression, problemer i skolen eller familien.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge under 25 år, der på grund af en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau ikke har mulighed for at gennemføre en anden ordinær ungdomsuddannelse med tilhørende specialpædagogisk støtte (SPS)

Kommunal ungeindsats

Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats. Det betyder, at du kan få hjælp til at komme i uddannelse og job.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én indgang til kommunen. Sammen med dig koordinerer vi de aktiviteter, der skal til, for at du kommer godt videre i uddannelse eller job, når du er færdig med 9. eller 10. klasse.

Én indgang

Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forælder, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

I Holstebro Kommune er det din uddannelsesvejleder i UU Nordvestjylland, der koordinerer opgaven. UU er din første kontakt i 8. klasse, og det er også dem, du møder, hvis du senere får brug for hjælp for at komme videre med uddannelse eller til at komme i job. 

Én uddannelsesplan

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og jobønsker. Sammen finder vi en vej til at få dine ønsker til at lykkes eller til ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan, hvor vi får aftalt, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også, at de baggrundsoplysninger og den historik, du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Vi sørger for at samle oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi sammen kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening for dig – og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen.