Badevand

Vestjylland er et af Nordeuropas bedste feriemål, hvis du elsker natur, sol og strandliv.

Thorsminde Strand

Vi har 9 badestrande

I Holstebro Kommune har vi 2 badesøer, 3 Vestkyststrande, der ligeledes er Blå Flag strande, 1 badestrand ved Nissum Fjord og 3 Limfjordsstrande.

 

Find badestrande på kortet

 

Se filmen om brug af LifeBoard

Fra Thorsminde nord til Gaffelbjerg Strand står der nu i alt 10 Lifeboards, efter at vi sidste år med gode erfaringer afprøvede konceptet. De nye boards erstatter de gamle redningsposter ved strandene.
 

LifeBoard på kortet

Blå Flag

Blå Flag

Blå Flag sæsonen er fra 5. juni til 1. september. Der er 3 Blå Flag strande: Spidsbjerg, Bjerghuse og Thorsminde. Thorsminde er kommunes handicap strand.

Læs mere på blaaflag.dk
 

Kort med blå flag strande

Badevandsanalyser 

Vandet ved kommunens 9 badestrande er rent og opfylder alle de meget strenge kvalitetskrav.  Badevandsanalyser udtages i badesæsonen fra 1. juni til 1. september.

Mere om...

Vestjylland er et af Nordeuropas bedste feriemål, hvis du elsker sol og strandliv. I Holstebro Kommune har vi i alt 9 badestrande, fordelt med 3 Vestkyststrande, der ligeledes er Blå Flag strande, 3 Limfjordsstrande, 1 badestrand ved Nissum Fjord og 2 badesøer.

Ved Vestkysten vil du opleve hav så langt øjet rækker. Langs det blå Vesterhav bliver du mødt af kilometervis af brede, hvide sandstrande og bløde klitter, der på alle tider af året giver dig storslåede naturoplevelser. Kommunen har en 13 kilometer lang kyststrækning ved Vesterhavet. Størstedelen består af bred sandstrand med klitter, og kysten har stor herlighedsværdi med fine betingelser for både naturoplevelser, badeliv og sejlsport.

Udover strandrensningsopgaven, som følge af Blå Flag kriterier og badevandsbekendtgørelsen, har kommunen en lang række frivillige strandrensningstiltag, hvor der er fokus på involvering af frivillige (borgere, turister og virksomheder).

Kommunen deltager i og har udført følgende tiltag, som relaterer sig til plastproblematikker og strandrensning:

  • Nordisk Strandrydder Dag: Frivillig kampagne udviklet af Hold Danmark Rent (HDR) og KIMO.
  • Ren Natur: Nyt frivillighedskoncept opstartet i 2019 af HDR.
  • Plastopsamling i Storå: Holstebro Kommune har, som KIMO medlem, deltaget i afprøvning af udstyr til indsamling af plast i danske vandløb.
  • Race for oceans: Privat initiativ, som kommunen blev inviteret med til via KIMO.
  • Bænken & Spanden - udført af genbrugs- og marint affald, og er doneret af KIMO til kommunen.

Foretrækker du det mere stille badevand, så er der Limfjorden (3 strande) og Nissum Fjord (1 strand) eller en af de 2 badesøer.

Begge fjorde er yndede badesteder for familier, da strandene er børnevenlige med lavt vand, hvorfra det også er muligt at surfe, og de 2 badesøer er yderst børnevenlige da der er stillestående og lavt vand med fine udenoms faciliteter.

Ved samtlige af kommunens badevandsstationer er der opsat redningspost og badevandsprofiler.

Fra Thorsminde nord til Gaffelbjerg Strand står der nu i alt 10 LifeBoards, efter at vi sidste år med gode erfaringer afprøvede konceptet. De nye boards erstatter de gamle redningsposter ved strandene. 

Et LifeBoard er et surfboardlignende design – et lille, rødt board – som badegæster nemt og hurtigt kan svømme ud med. Det er intuitivt at bruge, og du skal ikke være professionel livredder for at anvende LifeBoard. Husk, at det anbefales at alarmere 1-1-2, før man begiver sig ud i et redningsforsøg.

Boardet har justerbar strop. som sikrer at en civil redder er fastgjort og ikke mister boardet, der samtidig giver ekstra flydemiddel til redderen. Der er i hvert board indbygget en GPS til dataindsamling omkring brug af LifeBoard i aktion, misbrug, tyveri osv.

Find placering af LifeBoard på kortet

Hvis der er opblomstring af rødalger i badevandet, hvis du kan se at vandet er tykt af røde/brune alger, så kan du læse her, hvordan du skal forholde dig til algerne i Vesterhavet.

Dansk

 

Rødalger er IKKE farlige eller giftige! Du kan bade, selvom der er rødalger, medmindre du har nedsat immunforsvar, hudsygdom eller allergi.

Tysk

 

Rote Algen sind NICHT gefährlich oder giftig! Sie können schwimmen, auch wenn es Rotalgen gibt, aber nicht wenn Sie ein reduziertes Immunsystem, Hautkrankenheiten oder Allergien haben.

Engelsk

 

Red algae are NOT hazardous or toxic! You can swim, even if there are red algae unless you have reduced immune system, skin disease or allergy.

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil.

Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både med hensyn til omgivelserne og sundhedsmæssige risikofaktorer, samt foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Indholdet i badevandsprofiler

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af foranstaltninger til afhjælpning af eventuelle problemer med badevandskvaliteten
  • en klassifikation af badevandet

Badevandsprofil Vester Husby Sø
Badevandsprofil Bjerghuse
Badevandsprofil Thorsminde
Badevandsprofil Nørhede
Badevandsprofil Handbjerg
Badevandsprofil Ejsingholm
Badevandsprofil Lystlund Sø
Badevandsprofil Spidsbjerg
Badevandsprofil Handbjerg Marina

Miljøaktiviteter

Blå Flag ved Thorsminde Strand
5
JUN
Oplevelser Ud på tur Vand og strand

Blå Flag Hejsning

Flagene fortæller om gode forhold og rent badevand på strandene. Alle kan være med, når det Blå Flag hejses i Thorsminde.

 Krabbe på stranden
8
JUN
Oplevelser Ud på tur Vand og strand

Fang smådyr i Nissum Fjord

Vi fejrer det blå flag ved Thorsminde med en naturvejledertur.

Hvad vi finder på stranden ved Thorsminde
17
AUG
Oplevelser Ud på tur Vand og strand

Oplevelser ved stranden

GRATIS UD PÅ TUR / Blå Flag – hvad vi finder på stranden.

Teknik og Miljø

Badevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om badevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.