Praktisk hjælp

Vi vil gerne understøtte dig i at klare dig selv bedst muligt i din hverdag

Praktisk hjælp

Vi vil gerne understøtte dig i at klare dig selv bedst muligt i din hverdag.

Hvis du har vanskeligheder ved at klare eksempelvis skift af sengelinned, har du mulighed for at få støtte eller hjælp til praktiske gøremål.

Støtten tilrettelægges således, at du deltager aktivt og hjælper til med det, du selv kan.

Kvalitetsstandarden under personlig og praktisk hjælp:

Praktisk hjælp kan indeholde:

Denne indsats skal dække dit behov for indkøb af dagligvarer.

Formålet er at yde hjælp til, at du har mad og drikke i hjemmet, og at du får bragt dagligvarer hjem. At støtte og hjælpe dig i forhold til planlægning af indkøb og udbringning af dagligvarer

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i form af rengøring og skift af sengelinned.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække dit behov for rengøring og skift af sengelinned.

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til tøjvask.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække behovet for tøjvask – så der er rent tøj og linned til rådighed i dit hjem. 

Du kan læse mere om hvordan du kan få et fritvalgsbevis.

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til anretning og servering måltider.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at dække dit behov for anretning og servering af måltider.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.