Botilbuddet Welschs Vej 17

Botilbuddet Welschs Vej 17 er et længerevarende botilbud til voksne over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problemstillinger.

Antal pladser

10 pladser.

Husets fokus

Botilbuddet Welschs Vej 17 har fokus på struktur, stabilitet og sammenhæng i livet. Målet er, at borgeren oplever at have et så meningsfuldt og tilfredsstillende liv som muligt og at kunne mestre mest muligt i eget liv.

Botilbuddet har stort fokus på trivsel, vedligeholdelse og udvikling af den enkeltes funktionsniveau samt vedligeholdelse og udvidelse af sociale kompetencer og netværk. I botilbuddet får borgeren støtte til at leve et liv i kvalitet med de muligheder og begrænsninger, der måtte være til stede i den enkeltes liv.

Målgruppen er borgere over 18 år med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker. Fælles for borgerne er, at de har brug for omfattende støtte til almindelig daglig livsførelse.

Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet betydeligt og varigt nedsat af psykiske lidelser, sociale begrænsninger og/eller livsstilssygdomme.

Dagligdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov for støtte samt udvikling.

Medarbejderne yder socialpædagogisk støtte til f.eks.:

  • Økonomi
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask, rengøring og oprydning
  • Medicin
  • Støtte til meningsfulde aktiviteter
  • Mestringssamtaler til håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer

 Medarbejderne yder også støtte til personlig pleje og praktisk hjælp i form af guidning/hjælp til at overskue samt planlægge opgaver.

Der er fælles aktiviteter i botilbuddet som f.eks. obligatorisk hus-møde, fysiske aktiviteter med fokus på sundhed i hverdagen samt udflugter og mindre ture.

Den faglige indsats i botilbuddet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Botilbuddet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

De faglige metoder, som anvendes i botilbuddet, tager udgangspunkt i hverdagsrehabilitering med fokus på at fremme det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte. Konkret arbejdes der i det daglige med metoderne KRAP og værdsættende samtale.

Medarbejdergruppen på botilbuddet er tværfagligt sammensat af et team af pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale.

Botilbuddet ligger tæt på Holstebro centrum og byens anlæg. Den centrale placering betyder, at beboerne har gode muligheder for at træne sociale færdigheder f.eks. i forbindelse med indkøb.

Botilbuddet består 5 værelser, som deles om to badeværelser.

Fællesarealerne er placeret centralt i huset, og der er lagt vægt på, at rummene fremstår hjemlige og hyggelige. Omkring huset findes flere terrasser og haver. Særligt om sommeren bliver omgivelserne brugt til aktiviteter samt afslapning i husets hængekøjer.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Botilbuddet Welschs Vej 17

mail center.psykiatri@holstebro.dk
phone 96114700

V F Welschs Vej 17
7500