Kontakt Erhvervs-og Uddannelsescenter Holstebro

Erhvervs- og Uddannelsescentret er en afdeling i Holstebro Kommune under forvaltningen Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked.

Bo Leervad Christensen

Bo Leervad Christensen

Ledelse af erhvervs- og uddannelsescentret, udvikling af erhvervs- og uddannelsesstrategi. Erhvervs- og Uddannelsescentret faciliterer samarbejdet blandt aktørerne i erhvervs- og uddannelsessystemet samt udvikler og driver strategiske projekter, aktiviteter og partnerskaber med det samlede formål at understøtte de gode rammevilkår for erhvervet i Holstebro kommune. 

Tlf: 9611 3921 - Mobil: 2146 3949
Bo.Leervad.Christensen@holstebro.dk

Lia Sofia Sørensen Heldblad

Lia Sofia Sørensen Heldblad

Koordinerer turismeområdet herunder strategisk udvikling og turistinformation samt understøtter turistvirksomhederne i kommunen. 

Tlf: 9611 7089 - Mobil: 2098 7583
KELSH@holstebro.dk

Anders Børding

Anders Børding

Uddannet antropolog som er tovholder på samarbejdsprojekter med Aarhus Universitet, arbejder med Thor havvindmøllepark og beskæftiger sig med strategiske processer og projekter. 

Tlf: 9611 3988 - Mobil: 9354 2894
Anders.Bording@holstebro.dk

Daniel Löker

Daniel Löker

Arbejder med kunstig intelligens og fremtidens landbrug herunder nye former for madvarer. På den måde kan vi være med til at inspirere virksomheder i Holstebro Kommune til at arbejde med megatrends. 

Tlf: 9611 3986 - Mobil: 9354 3367
Daniel.Loker@holstebro.dk

Henrik Rindom Svejgård

Henrik Rindom Svejgård

Henrik har mange års erhvervserfaring både fra private virksomheder og som selvstændig. Henrik er ansat som erhvervskonsulent og beskæftiger sig med grøn omstilling og erhvervspotentialer i grønne energiformer.

Tlf: 9611 3987 - Mobil: 9354 3403
Henrik.R.Svejgard@holstebro.dk

Søren Hansen

Søren Hansen

Har et stort kendskab til erhvervslivet i Holstebro og er derfor den primære kontaktperson i forhold til generelle henvendelser til og fra virksomhederne. Står for koordinering af projekter og aktiviteter i Erhvervs- og Uddannelsescentret.

Tlf: 9611 3961 - Mobil: 9354 3080
Soren.Hansen@holstebro.dk

Jonas Bendtsen Gol

Jonas Bendtsen Gol

Projektleder for Loop Hub, hvor vi arbejder med udvikling i krydsfeltet mellem kreativitet, bæredygtighed, iværksætteri og fællesskab. Tovholder for LIFE-projektet ‘CE Beyond Waste’, som handler om at omdanne industriens restressourcer til nye entreprenørielle initiativer.

Tlf: 9611 7084 - Mobil: 9354 3066 
Jonas.Bendtsen.Gol@holstebro.dk

Mette Bruun Sørensen

Mette Bruun Sørensen

Mette er ansat som erhvervskonsulent og står bl.a. for intern koordinering og systematik. Det bidrager til  at skabe sammenhæng og synergi blandt aktiviteterne i Erhvervs- og Uddannelsescentret. Mette er midlertidig projektleder for samarbejdet med WE BUILD DENMARK.

Tlf: 9611 3962 - Mobil: 9354 2891
Mette.Bruun.Sorensen@holstebro.dk

Kathrine Poulsen

Kathrine Poulsen

På barsel

Projektleder for samarbejdet med WE BUILD DENMARK, hvor vi arbejder med at styrke byggebranchens konkurrenceevne ift. bæredygtighed og digitalisering. 

Tlf.: 9611 3798 - Mobil: 2212 2885
Kathrine.Poulsen@holstebro.dk

visibility_off visibility
Kontakt os

Kontakt os

Ring til os

Erhvervs- og UddannelsescenterX

Telefon 9611 3983
erhvervscenter@holstebro.dk