Frikommuneforsøg  
Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2021 deltaget i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Randers, Skive, Herning, Silkeborg, Favrskov og Aabenraa Kommuner.

Frikommunenetværkets overordnede målsætninger var:

  1. Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde
  2. Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne
  3. Mere effektiv ressourceanvendelse

I netværket blev der afprøvet forskellige forsøg på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Forsøgene skulle bidrage med ny viden og praktiske erfaringer, som kunne være med til at forenkle statslige regler og give nye løsninger. Disse skulle samlet understøtte borgerne og give en bedre og mere effektiv lokal styring.

Folketinget vedtog Lov om Frikommunenetværk, der gav Holstebro Kommune og de øvrige frikommuner lovhjemmel til afprøve specifikke forsøg. 

Forsøget forlænget

Folketinget har den 7. december 2023 vedtaget en lovændring, som betyder at forsøgsperioden for udvalgte forsøg forlænges til 31.december 2024.

For mere information om de igangværende forsøg, se mere i frikommunevedtægter nedenfor.

Lov om Frikommunenetværk: Lov om frikommunenetværk

Frikommunevedtægt vedr. Teknologiforsøget

Social og Sundhed

Konsulent - Ole Muff Andersen


phone 96114106