Barnets ferie

Hvis dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO, skal du inden 15. marts oplyse, hvornår dit barn holder sommerferie.

Regler for at opnå 11 måneders betaling

Hvornår skal dit barn holde ferie?

Dit barn skal holde mindst 4 ugers ferie i løbet af et ferieår (1. september - 31. august) for, at du kan opnå 11 måneders betaling.

Ferieperioden 1. september - 30. april

Du kan registrere 1 uges ferie i denne periode, hvis du vil have ret til 11 måneders betaling. Du kan frit vælge, om ferieugen skal afholdes samlet eller som enkeltdage.

Ferieperioden 1. maj - 31. august

Du skal registrere mindst 3 ud af 4 ugers ferie i denne periode, hvis du vil have ret til 11 måneders betaling. De 3 uger skal afholdes i hele uger, men ikke nødvendigvis i en sammenhængende periode.

Hvis dit barn ikke er begyndt i dagpleje, institution eller SFO inden den 15. marts, har du ikke adgang til det system, hvor ferien registreres.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at reglerne for 4 ugers ferie, heraf 3 uger i perioden 1. maj - 31. august, også gælder for dit barn, for at du kan opnå 11 måneders betaling. Kontakt din kommende dagplejer eller personalet i jeres kommende institution eller SFO for at oplyse dit barns ferie.

Dit barn skal holde mindst 4 ugers ferie i løbet af et ferieår, for at du kan opnå 11 måneders betaling - men du må selvfølgelig altid gerne registrere mere end 4 ugers ferie.

Hele uger

Når du registrerer ferie, er det vigtigt at være opmærksom på, at 3 uger i perioden 1. maj - 31. august skal holdes som hele uger - fra og med mandag til og med fredag. De 3 uger skal ikke nødvendigvis holdes i en sammenhængende periode.

Weekender og helligdage

Weekender og helligdage tæller ikke med, når du udregner antallet af feriedage.

Du kan undtagelsesvis ændre dit barns ferie, men så skal du kontakte personalet i institutionen, da det kan påvirke personalesituationen. Det er også vigtigt at være opmærksom på reglerne for 11 måneders betaling.

Ferieperioden 1. september - 30. april

Du er selv forpligtet til at registrere dit barns ferie for denne ferieperiode, og du skal kontakte personalet, hvis du ændrer i din indberettede ferie.

Ferieperioden 1. maj - 31. august

Hvis dine ferieplaner ændrer sig, kan du frem til 15. marts selv ændre i den ferie, du har registreret. Dette gør du via det system, hvor du registrerede ferien. Efter 15. marts skal du kontakte personalet i dagplejen, institutionen eller SFO'en.

Når dit barn skifter pasningstilbud eller skole og SFO, skal du sørge for at give den nye institution eller SFO besked om, hvornår I holder ferie.

Når dit barn begynder i skole og SFO, skal du sørge for at give den nye SFO besked om, hvornår I holder ferie. 

Registrering af ferie

Du skal registrere ferien via Aula. Din ferieregistrering indgår i din dokumentation for, at du kun skal betale for 11 måneders pasning. Læs om reglerne her på siden.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at spørge jeres dagplejer eller en medarbejder i jeres vuggestue, børnehave eller SFO.

Se skolernes ferie her

Vær opmærksom på at ferieåret inddeles i to ferieperioder:

Ferieperioden 1. september - 30. april

Du er selv forpligtet til at registrere dit barns ferie for denne ferieperiode.

Ferieperioden 1. maj - 31. august

Inden 15. marts skal du registrere, hvornår dit barn holder ferie i perioden 1. maj – 31. august.

Der er flere grunde til, at du skal registrere, hvornår dit barn holder ferie.

Din dokumentation for 11 måneders betaling

Når du registrerer og holder 4 ugers ferie med dit barn i ferieåret, dokumenterer du samtidig, at du kun bruger pasningen de 11 måneder, du betaler for.
Hvis vi ikke kan se, at du holder mindst 4 ugers ferie med dit barn, bliver du opkrævet for 12 måneders pasning.
Du kan dog ikke betale for mindre end 11 måneder – selv om dit barn holder mere end 4 ugers ferie.

Vi vil bruge ressourcerne bedst muligt

Kvaliteten i dit barns pasning afhænger af, at dagplejen, institutionen eller SFO'en kan bruge ressourcerne bedst muligt. Derfor er det vigtigt for vores planlægning at vide, hvor mange børn, der skal passes hen over ugerne i den traditionelle feriesæson.

Medarbejderne har også ret til ferie

Lederne i dagplejen, institutionerne og SFO'erne skal kunne varsle ferie til medarbejderne. Derfor har vi brug for i god tid at vide, hvor mange børn, der skal passes i ferieperioderne.

Fælles feriepasning og lukkedage

Hvad er lukkedage og fælles feriepasning?

Lukkedage

Der er 3 lukkedage om året – altså dage, hvor det ikke er muligt at få passet sit barn. De 3 dage er 5. juni, 24. og 31. december. Alle andre hverdage kan du få dit barn passet. De 3 dage tæller i øvrigt ikke som feriedage – og skal heller ikke registreres som feriedage.

Fælles feriepasning

Byrådet har vedtaget, at antallet af dage med fælles feriepasning og lukkedage tilsammen skal udgøre 5 uger pr. ferieår. Skal dit barn passes, når din institution holder ferie, vil dit barn blive passet hos en dagplejer eller institution med ferieåbent.

I ferieåret 2023/2024 (perioden 1. september 2023 – 31. august 2024) har daginstitutioner, skolefritidsordning og dagpleje fælles feriepasning på følgende tidspunkter: 

 • 27., 28. og 29. december 2023 (mellem jul og nytår)
 • 15. og 16. februar 2024 (2 hverdage i slutningen af skolernes vinterferie)
 • 25., 26. og 27. marts 2024 (tre hverdage før påske)
 • 10. maj 2024 (dagen efter Kristi Himmelfart)
 • Ugerne 28, 29 og 30 i 2024 (hovedferien) 

Der er følgende lukkedage:

 • 24. december 2023 (Juleaftensdag)
 • 31. december 2023 (Nytårsaftensdag)
 • 5. juni 2024 (Grundlovsdag)

På lukkedagene er der ikke mulighed for pasning.

I ferieåret 2024/2025 (perioden 1. september 2024 – 31. august 2025) har daginstitutioner, skolefritidsordning og dagpleje fælles feriepasning på følgende tidspunkter: 

 • 23. december 2024 - fælles feriepasning (mandag)
 • 27. december 2024 og 30. december 2024 - fælles feriepasning på hverdage mellem jul og nytår
 • 14. april til og med 16. april 2025 - fælles feriepasning på de tre hverdage før påske
 • 30. maj 2025 - fælles feriepasning fredagen efter Kristi Himmelfart
 • 7. juli til og med 25. juli 2025 – fælles feriepasning på hverdage i uge 28, 29 og 30 i sommerferien

Der er følgende lukkedage:

 • 24. december 2024 (Juleaftensdag)
 • 31. december 2024 (Nytårsaftensdag)
 • 5. juni 2025 (Grundlovsdag)

På lukkedagene er der ikke mulighed for pasning.

Byrådet har vedtaget, at antallet af dage med fælles feriepasning og lukkedage tilsammen skal udgøre 5 uger pr. ferieår. Falder en eller flere af de tre lukkedage (5. juni, 24. og 31. december) i en weekend, vil der være tilsvarende flere dage med fælles feriepasning.

Afhængig af antallet af dage med fælles feriepasning placeres dagene i prioriteret rækkefølge, som vist herunder:

 • Uge 28, 29 og 30
 • Den 23. december såfremt den falder på en mandag
 • Hverdagene mellem jul og nytår
 • De 3 hverdage før påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • 1-2 dage i slutningen af uge 7 (skolernes vinterferie)

Lukkedage

Der er ikke mulighed for pasning:

 • 5. juni: Grundlovsdag
 • Den 24. og 31. december

Alle institutioner og dagplejen har lukket på disse dage. Vær opmærksom på, at den 1. maj ikke er en lukkedag.

Institutioner med fælles feriepasning

Her kan du se, hvor dit barn kan blive passet i de ferieperioder, hvor institutionerne har fælles feriepasning. Ferieåret 2023/2024 (perioden 1.september – 31. august)

Børnehusene Ellebæk

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i Børnehusene Ellebæk:

 • Boulevardens Børnehus
 • Børnehuset Børnebakken
 • Daginstitutionen Filosoffen
 • Ellehøj Børnehave og Vuggestue
 • Krøyerhaven
 • Mariehønen
 • Måbjerghus Børnehave
 • Naur-Sir Børnehus
 • Nørrelandskirkens Børnehus
 • Skjoldgårdens Børnehus
 • Wagnerhus
 • Æblehaven

Børne Universet Mejdal

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i BUM:

 • BUM Børnehave
 • BUM Kometen
 • BUM Skovbørnehave
 • BUM Skovvuggestue
 • Børnehaven Helgolandsgade
 • Børnehaven Klodshans
 • Børnehaven Mo2rikken
 • Børnehuset Skovgården
 • Børnehuset Troldhøj
 • Børnehuset Kærnen
 • Grøftekanten
 • Skovbørnehaven Nibsbjerghus
 • Solkær Børnehus
 • Vuggestuen Platanvej

Grønningen

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i Grønningen:

 • Børnehaven Børnebakken
 • Gazellen
 • Grønningen
 • Gården i Ryde
 • Sevel SFO, Kernehuset
 • Søstjernen
 • Vinderup Skoles SFO

Mejruphus

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i Mejruphus:

 • Borbjerg Børnehave
 • Børnehaven Vimmerby
 • Børnehuset Lægårdvej
 • Koglehuset
 • Skave Børnehus
 • Skovbørnehaven Myretuen
 • Vuggestuen Bulderby

Ulfborg Børnehus

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i Ulfborg Børnehus:

 • Børnehuset Krudttønden
 • Krudtuglen
 • Lærkereden
 • Sneglehuset
 • Ulfborg Børnehus
 • Ulfborg SFO
 • Vemb Børnehave
 • Vemb SFO

Halgård SFO

Børn fra følgende institutioner skal feriepasses i Halgård SFO:

 • Borbjerg SFO
 • Halgård SFO
 • Mejrup Skole SFO
 • Nr. Felding Skoles SFO
 • Skave SFO
 • Solkær SFO
 • Tvis Skoles SFO

Nørreboulevard Skolens  SFO

I perioden 27. december 2023 til 29. december 2023 skal børn fra følgende institutioner feriepasses i Nørreboulevard Skolens SFO:

 • Rolf Krake Skolens SFO
 • Naur-Sir Børnehus, SFO børn
 • Nørre Boulevard Skolens SFO
 • Sønderport SFO

Rolf Krake Skolens SFO

I perioden 1. januar 2024 til 31. august 2024 skal børn fra følgende institutioner feriepasses i Rolf Krake Skolens SFO:

 • Rolf Krake Skolens SFO
 • Naur-Sir Børnehus, SFO børn
 • Nørre Boulevard Skolens SFO
 • Sønderport SFO

Dagpleje

Har du barn i dagpleje, vil dit barn også blive passet af en dagplejer i ferien.