Cyklist i Holstebro

Der er mange muligheder for et aktivt cykelliv. Vi har gennem mange år arbejdet på at fremme cykeltrafikken. Der er et veludbygget sti- og rutenet i kommunen – og der planlægges stadig nye cykelstier.

Vælg cyklen

Cyklen er et godt alternativ til bilen. Hver tur som flyttes fra bilen til cyklen, er med til både at forbedre miljøet for alle og forbedre sundheden for cyklisten.

Det eksisterende cykeltrafiknet skal forsat forbedres og udbygges løbende i forhold til cykelruteplanen. Det gælder både stisystemet i byerne og stierne til og imellem kommunens øvrige byer og landsbyer.

Vi har fokus på både transportstier og rekreative stier, når det gælder såvel ændringer i de eksisterende byområder som udbygning af nye områder. Sikkerheden for cyklister prioriteres højt i alle trafikprojekter på lige fod med trafiksikkerheden for bilister.

Cykelkort mv

Teknik og Miljø

Team Drift