Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Du kan ansøge om afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandarden under personlig og praktisk hjælp:

Denne indsats skal dække behovet for afløsning i hjemmet til en ægtefælle eller en andre nær pårørende, der passer dig, som har en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Formålet med indsatsen er, at du kan få afløsning til din ægtefælle eller en anden nær pårørende, der passer dig, som har en plejekrævende med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Dette tilbud kan være med til, at du kan forblive længst muligt i dig eget hjem.

Du kan få yderligere information og du kan ansøge om afløsning i hjemmet ved at henvende dig til Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.