Hverdagsrehabilitering

 

Formål

Træning i hverdagsaktiviteter, også kaldet hverdagsrehabilitering, har til formål, at du kommer til at klare dig så godt som muligt i hverdagen.

Hvem kan få træning?

Hvis du er i målgruppen for bevilling af hjemmehjælp eller praktisk hjælp (efter Servicelovens §83), er motiveret og har potentiale til at få et mere selvstændigt funktionsniveau, kan du bevilges et rehabiliteringsforløb.

Hvordan kan du få træning?

Visitationen bevilger forløbet, hvorefter du henvises til Center for Træning, der i samarbejde med hjemmeplejen planlægger et kortere og afgrænset træningsforløb ud fra devisen hjælp til selvhjælp.

Hvad er målet med træningen?

Målet med hjemmetræning er:

  • At forbedre dine færdigheder, så du kan klare så mange som muligt af dagligdagens opgaver selv.
  • At forbedre livskvaliteten i hverdagen.

For nogen vil træningen betyde, at man kan klare sig helt uden hjælp. Andre vil kunne klare sig med mindre hjælp.

Hjælpen vil naturligvis stadig være der til dem, der ikke kan klare sig selv.

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro