Principper for facilitetsstrategien

Grundlæggende skal en facilitetsstrategi forholde sig til tre dimensioner af facilitetsudvikling:

  1. Vedligeholdelse og udvikling af eksisterende faciliteter
  2. Etablering af nye faciliteter
  3. Afvikling af eksisterende faciliteter

Demografi

Demografiske nøgletal er det væsentligste værktøj til facilitetsudvikling, da det er den datakilde, der mest præcist fortæller om den udvikling, der sker i vores kommune. Befolkningsprognoserne giver os mulighed for at se udviklingen på overordnet kommunalt niveau, men giver os også mulighed for at zoome ind på mindre dele af kommunen. Ved at bruge dette værktøj aktivt i facilitetsudviklingen, kan vi sammenholde udviklingen og vurdere et områdes facilitetsdækning – både nu og her og i fremtiden.

Demografi giver mulighed for at agere proaktivt og ikke kun reaktivt. Det vil sammen med de øvrige principper lette arbejdet med at prioritere forskellige anlægsønsker og vægte dem mod hinanden i en fremtid, hvor økonomien med al sandsynlighed vil sætte grænser for, hvor meget, vi kan.

Facilitetsstruktur

Faciliteter på idræts- og fritidsområdet dækker over en bred vifte af facilitetstyper. I Holstebro Kommune har vi alt fra håndboldhaller, rostadion, gadeidræt, mountainbikespor, ridehaller, svømmehaller og mange andre. I strategien opererer vi med to hovedkategorier; nemlig såkaldte basisfaciliteter og specialfaciliteter.

Basisfaciliteter

Betegnelsen basisfaciliteter dækker over de facilitetstyper, der er mest udbredt over hele kommunen nemlig (græs)fodboldbaner, håndboldhaller og diverse former for sale og mindre haller. Basisfaciliteterne er placeret rundt omkring i kommunen, og dækker primært lokale behov.

Specialfaciliteter

Specialfaciliteter dækker over faciliteter, der enten er målrettet en specifik idræt eller til et specifikt miljø (elite, senior etc.) eller som ved sin specielle funktionalitet deles af flere brugere på tværs af lokale områder. Eksempler på specialfaciliteter kunne være Gråkjær Arena, svømmehaller, rostadion etc.

Idrætternes og motionsformernes udvikling – borgernes efterspørgsel

Borgernes idrætsvaner er under konstant udvikling – både som følge af den befolkningsudvikling, som afdækkes af demografien, men også fordi samfundstendenser, livsformer og interesser blandt borgerne er i konstant udvikling. Strategisk facilitetsudvikling tager derfor afsæt i den viden, vi har om borgernes ønsker og behov. En vigtig kilde til viden om dette felt finder vi i foreningernes medlemsudvikling, nationale idrætsvaneundersøgelser og relevant forskning inden for idræt og bevægelse. Vi arbejder på at skaffe så megen faktuel viden om brug af de enkelte faciliteter ved at anvende moderne teknologi i form af digitale bookingdata, aktivitetsmålere og besøgstællere.