STU og Kollegium Mariebjerg

STU og Kollegium Mariebjerg tilbyder et helhedsorienteret døgndækket tilbud til unge og voksne med særlige behov, hvor det er muligt at tage en STU-ungdomsuddannelse i tilknytning til kollegiets botilbud.

Antal pladser

STU Mariebjerg har minimum 60 pladser.

Kollegium Mariebjerg har i alt 32 pladser efter Servicelovens § 107 om midlertidig botilbud. Heraf kan 10 af pladserne benyttes til anbringelse af børn og unge under 18 år efter Servicelovens § 66.

Husets fokus

På STU og Kollegium Mariebjerg fokuserer vi på, at borgerne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at føre et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Sammen arbejder vi for, at borgeren får selvindsigt og forståelse for egne muligheder, samt forstår sig selv som betydningsfuld.

STU og Kollegium Mariebjerg henvender sig til unge og voksne med særlige behov.

Borgergruppen er som oftest mellem 17-25 år.

De primære målgrupper er borgere med autismespektrum-forstyrrelser, borgere med udviklingshæmning, borgere der er sent udviklede, borgere med udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelse og borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

På STU og Kollegium Mariebjerg tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse som et helhedstilbud med mulighed for at bo med støtte på kollegium. Derved er Mariebjerg en tryg og god ramme for et spændende ungdomsmiljø for unge og voksne med særlige behov.

Støtten på Mariebjerg har 2 forskellige hovedområder:

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som tilbydes på Mariebjerg, Burvej 2 i Vemb og på Ellebæk Holstebro.
Kollegium Mariebjerg som tilbydes på Mariebjerg, Burvej 2 i Vemb.

Du kan læse mere om STU og Kollegium Mariebjerg på www.uddannelsescentermariebjerg.dk

Mariebjerg arbejder ud fra en målsætning om recovery-orienteret rehabilitering med fokus på at skabe håb og fremme den enkeltes mestring af dagligdagen, så borgeren får et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Derudover arbejder medarbejderne på Mariebjerg med metoderne:

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkende, Pædagogik) med fokus på at fremme udviklingen af hensigtsmæssige tanker og handlemønstre hos borgerne
Anerkendende tilgang samt Værdsættende samtaler med fokus på ønsker, håb og drømme 

På Mariebjerg ønsker vi at overgange mellem forskellige tilbud skal have høj prioritet. Derfor har vi fokus på at sikre en helhedsorienteret tilgang til borgeren med godt tværgående samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

STU og Kollegium Mariebjerg

mail Mariebjerg@Holstebro.dk
phone 96114640

Burvej 2
7570 Vemb