Uddannelsescenter Mariebjerg

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 16. januar 2018
af Anne Houstoer Christensen

Uddannelsescenter Mariebjerg er uddannelse og træning, herunder også som arbejdsrettede aktiviteter for voksne borgere, som er sent udviklede eller udviklingshæmmede eller har udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelse.

Borgere med erhvervet hjerneskade også en del af målgruppen i det beskæftigelsesrettede tilbud.

Borgergruppen er fra 16 år og opefter.

Formålet er, at borgerne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at føre et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Uddannelsescenter Mariebjerg arbejder ud fra en målsætning om recovery-orienteret rehabilitering med en tro på, at mestring af dagligdagen er afgørende for borgerens livskvalitet.

Borgerne har forskellige potentiale for at udvikle kompetencer til at føre et aktivt og selvstændigt liv. For nogle borgere handler det om at lære kompenserende og vedligeholdende mestringsstrategier. For andre borgere vil det handle om udvikling af et så selvstændig liv, der vil føre til egen bolig og job.  Arbejdet med borgerens mestring kan således foregå på mange forskellige måder.

Uddannelsescenter Mariebjerg har fokus på tværfaglige tilgange til borgeren samt godt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere. Vi ønsker, at overgange mellem forskellige tilbud skal have høj prioritet.

Uddannelsescenter Mariebjerg har 3 forskellige hovedområder:

  • Uddannelses og beskæftigelse der indeholder STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og som ligger på Burvej 2, Vemb og Skjernvej, Holstebro og som tilbyder §103 (beskyttet beskæftigelse) og §104 (aktivitet- og samværstilbud).
  • Midlertidig botilbud som indeholder Kollegium, Burvej 2, Vemb (§107) og Startboliger i Ulfborg (§85)
  • Længerevarende botilbud som ligger på Skredsande afd. C, Knud Rasmussens vej 16 Holstebro samt Lyksborgvej 11, Holstebro

Du kan læse mere om Uddannelsescenter Mariebjerg på www.uddannelsescentermariebjerg.dk

keyboard_arrow_up