Uddannelsescenter Mariebjerg

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 14. juli 2021
af Social og sundhed

På Mariebjerg STU og kollegie er der både mulighed for at tage en STU-ungdomsuddannelse og samtidig bo , så borgeren får en oplevelse af et helhedstilbud. Målgruppen er som ofte kendetegnet ved at være sent udviklede, udviklingshæmmede eller har udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelse.

Borgergruppen er som oftest mellem 17-25 år.

Formålet er, at borgerne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at føre et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Mariebjerg arbejder ud fra en målsætning om recovery-orienteret rehabilitering med en tro på, at mestring af dagligdagen er afgørende for borgerens livskvalitet.

Borgerne har forskellige potentiale for at udvikle kompetencer til at føre et aktivt og selvstændigt liv. For nogle borgere handler det om at lære kompenserende og vedligeholdende mestringsstrategier. For andre borgere vil det handle om udvikling af et så selvstændig liv, der vil føre til egen bolig og job.  Arbejdet med borgerens mestring kan således foregå på mange forskellige måder.

Mariebjerg har fokus på tværfaglige tilgange til borgeren samt godt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere. Vi ønsker, at overgange mellem forskellige tilbud skal have høj prioritet.

Mariebjerg har 2 forskellige hovedområder:

  • Uddannelses der indeholder STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og som ligger på Burvej 2, Vemb og Ellebæk Holstebro
  • Midlertidigt botilbud som indeholder Kollegium, Burvej 2, Vemb (§107)

Du kan læse mere om Uddannelsescenter Mariebjerg på www.uddannelsescentermariebjerg.dk

keyboard_arrow_up