Cafe - Danmarksgade 24

Cafe - Danmarksgade 24 er et værested, hvor det er frit for alle at komme

Cafe - Danmarksgade 24

Cafe- Danmarksgade 24 er et åbent hus som danner rammen for en bredt vifte af aktiviteter og meningsfulde fællesskaber for husets brugere.  Det er frit for alle at komme.

Cafe - Danmarksgade 24 bygger på et fælles ønske om at have indhold i hverdagen og nogen at være sammen med det om. Gennem forskellige aktiviteter og samværsmuligheder ønsker vi at åbne flere fællesskaber op for dig, som oplever ensomhed eller ’udenforskab’.

Vi ved at det kan være udfordrende at træde ind i et nyt fællesskab. Derfor gør vi os umage med at skabe trygge rammer og hyggeligt fællesskab - for dig som ønsker at træde ind af vores dør.

I cafeen er medarbejdere og borgere fælles om at skabe et spændende og levende hus med mulighed for at dyrke interesser og at være en aktiv del af fællesskaber.

Kig forbi til en kop kaffe og en snak

Cafe - Danmarksgade 24 er til dig over 18 år, som savner at være en del af et fællesskab.

Tilbuddet er især til dig som oplever ikke at trives i dit hverdagsliv. Det kan være du føler dig ensom eller isoleret fra andre - eller dig som har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed eller sociale udfordringer.

  • At få udvidet dit netværk og dine sociale relationer
  • At deltage i sociale fællesskaber om samvær og interesseaktiviteter. Cafe Danmarksgade 24  har et bredt udvalg af aktiviteter i et fast ugeprogram, hvor det er muligt at deltage i bl.a. kreative værksteder, naturtur, fællessang, motion, fællesspisning, socialt samvær, mm.
  • At indgå i meningsfulde arbejdsfællesskaber med andre ligesindede.
  • At blive introduceret til byen mange fællesskaber og tilbud.

Cafe - Danmarksgade 24 er etableret som åbent aktivitets- og samværstilbud efter § 104 Servicelovens

Du er altid velkommen til at ringe til os og aftale et tidspunkt for en snak eller rundvisning, for at se om Cafe - Danmarksgade 24 kunne være noget for dig.

Social og Sundhed

Cafe - Danmarksgade 24

mail danmarksgade24@holstebro.dk
phone 96114080

Danmarksgade 24, kælderen
7500 Holstebro

  • Mandag kl. 09.00 - 15.00
  • Tirsdag kl. 09.00 - 15.00
  • Onsdag kl. 09.00 - 20.00
  • Torsdag kl. 09.00 - 15.00
  • Fredag kl. 09.00 – 12.00