Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

 

Erhvervskontakten

phone96117025

mailerhverv@holstebro.dk

Før du starter virksomhed

STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du startvejledninger, som guider dig gennem opstarten. Herudover finder du de grundlæggende værktøjer, som du får brug for, fx kontrakter, aftaler, forretningsplan, SWOT-analyse m.m.

Walk-In Iværksættervejledning

Med Walk-In Iværksættervejledning kan du som ny iværksætter komme ind fra gaden og stille spørgsmål og få sparring på din forretningsidé hos Kim Gravgaard, der er konsulent ved STARTVÆKST Holstebro. 

Mød Kim i Nupark 51 hver onsdag. Du kan med fordel lave en aftale på tlf. 21702028

Mød Kim Gravgaard i denne video

StartNu Iværksættermiljø

Start din virksomhed i et åbent kontorfællesskab med kolleger og business coach. Du deltager i iværksættermiljøets aktiviteter og netværk og får sparring fra professionelle rådgivere og erfarne virksomhedsledere. 

 

Sådan får du hjælp og vejledning

Er du iværksætter eller ved at starte egen virksomhed i Holstebro, og har du brug for hjælp eller vejledning, så kontakt STARTVÆKST Holstebro, som bl.a. er behjælpelig med iværksættervejledning og hjælp til udarbejdelse af forretningsplan m.m.

 

Mød business coach og besøg StartNu Iværksættermiljø

Holstebro ErhvervsPas er et lokalt vækstinitiativ på erhvervsfremmeområdet. Det betyder, at du som lokal iværksætter får nemmere adgang til kapital og finansiering ved opstart af egen virksomhed. Dermed får du optimale erhvervsrammer for etablering og vækst.
Holstebro ErhvervsPas giver dig mulighed for at få udarbejdet en kvalificeret, professionel og bæredygtig forretningsplan via adgang til max 10 timers gratis rådgivning hos lokale private rådgivere i Holstebro Kommune. Det kan dreje sig om fx:
•Skat og moms
•Udformning og forståelse af lejekontrakter og samhandelsaftaler
•Vejledning om beskyttelse af produktidéer og registrering af varemærker
•Salg, markedsføring, webshops og hjemmesider

Hvem kan søge?

Iværksættere, der befinder sig i opstartsfasen af egen virksomhed, kan søge om Holstebro ErhvervsPas. Projektet er særligt målrettet iværksættere inden for håndværk, servicesektoren og lign. Virksomheden skal etableres eller være etableret i Holstebro Kommune.

Hvad koster det?

Holstebro ErhvervsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune.

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70181618 eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Holstebro ErhvervsPas hjælper iværksættere videre

Henrik Lund, Klar Revision, fortæller om Holstebro ErhvervsPas og et typisk forløb for en iværksætter i denne video (videoen åbner i YouTube)

 

Holstebro VidensPas er et lokalt initiativ til erhvervsfremme for etablerede virksomheder, der ønsker at tilføre viden og innovation. Formålet med Holstebro VidensPas er at hjælpe lokale virksomheder til at få højtuddannet arbejdskraft til virksomheden.
Et gratis 10 timers vejledningsforløb med lokale private rådgivere i Holstebro Kommune skal klarlægge, hvilke muligheder virksomheden har for at etablere et "videntilskud".

Det kan dreje sig om rådgivning i forbindelse med fx:
•Videnpilot - ansættelse af en højtuddannet medarbejder med tilskud
•Etablering af projektsamarbejder med universitetsstuderende
•Mentorordning - få en universitetsstuderende i praktik på den studerendes andet år - gratis

Hvem kan søge?

Etablerede virksomheder i Holstebro Kommune kan søge om Holstebro VidensPas

Hvad koster det?

Holstebro VidensPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618 eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Mange virksomheder oplever en stor udfordring med at få banken med på at finansiere vækst og eksport. Holstebro FinansieringsPas er en lokal erhvervsrådgivningsordning for lokale virksomheder med et likviditets- og finansieringsbehov. Med FinansieringsPasset får virksomheden udarbejdet et finansieringstjek og en finansieringsplan hos en lokal rådgiver, og dermed bliver adgangen til kapital, likviditet og finansiering nemmere for lokale virksomheder, der vil udvikle sig, skabe vækst og eksportere.

Hvem kan søge?

Særligt vækstvirksomheder og virksomheder, der eksporterer til udlandet, kan søge om Holstebro FinansieringsPas

Hvad koster det?

Holstebro FinansieringsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune.

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618 eller konsulent, Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Få et boost på din markedsføring

Som mindre virksomhed i Holstebro Kommune kan du få fem timers sparring på din kommunkation og online tilstedeværelse. Her får du håndgribelige redskaber til at styrke din markedsføring med bl.a. hjemmeside, Facebook, Instagram, pressemeddelelser og annoncer.

De op til fire timers sparring ved kommunikationskonsulent Betina Slot tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed.

Enheden for Erhverv og Turisme vil gerne være med til at investere i din markedsføring. "Få et Boost på markedsføringen" er derfor medfinansieret af enheden, mens du betaler 1000 kr. eks. moms.

Kontakt Betina Slot, betina.slot@holstebro.dk, tlf. 96117084

Kurser og events

STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du også en oversigt over forskellige kursus- og uddannelsestilbud, der er målrettet iværksættere og innovative virksomheder.
Mangler du noget mere konkret som fx regnskabs- eller hygiejnekursus, så tilbyder Uddannelsescenter Holstebro mange forskellige kurser tilpasset virksomhedernes behov. 

Følg med

STARTVÆKST Holstebro udsender løbende nyheder for dig, der overvejer at starte virksomhed og for virksomheder, der gerne vil skabe vækst.
Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag spændende information om events, nyttige tips og erhvervsnyheder.

Holstebro IværksætterNetværk

Holstebro IværksætterNetværk er et netværk for iværksættere i Holstebro Kommune. Netværket mødes for at udveksle idéer, erfaringer og nyttig viden om virksomhedsstart og drift.
Læs mere om Holstebro Iværksætternetværk på LinkedIn og Facebook

Erhvervskontakten

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervskontakten finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.
Ring til Erhvervskontakten på tlf. 96117025 mandag - fredag 8.30 - 15.30 eller skriv på erhverv@holstebro.dk.

 

Nupark i Holstebro er et af de stærkeste iværksætter- og udviklingsmiljøer i Danmark. Her finder du StartNu Iværksættermiljø, der hjælper iværksættere i gang med vækst.

Walk-In Iværksættervejledning, STARTVÆKST Holstebro og VÆKSTHUS Midtjylland er ligeledes at finde i Nupark sammen med et bredt udvalg af rådgivere inden for jura, markedsføring, økonomi og meget mere. Der er også kantine og adgang til små og store mødelokaler.

Se et par introduktionsvideoer af Nupark herunder (videoerne åbner i YouTube)

Introduktionsvideo

Video 1

Video 2

Video 3

 

 

I Nupark finder du en afdeling af Accelerace Management, som træner, udvikler og finansierer iværksættertalenter for at skabe øget vækst og udvikling.

Du finder også en afdeling af BOREAN Innovation, som er et af fire godkendte innovationsmiljøer.

Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling, hvor der endnu er stor usikkerhed om, hvorvidt forretningsideen kan realiseres. Ambitionen er at fungere som bindeled mellem videniværksættere og det private kapitalmarked (business angels, venturekapital og lignende).

keyboard_arrow_up