Betalingsfrister

Her kan du se en oversigt over de betalingsfrister, der er i Holstebro Kommune.

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  • Daginstitution
  • Husleje
  • Øvrige løbende krav

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  •  Fakturaer

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  •  Ejendomsskat

Sidste frist for tilbagebetalingspligtig hjælp efter:

  • lov om aktiv socialpolitik
  • lov om social service 

er lig med datoen for beslutning om tilbagebetaling.