Betalingsfrister til Holstebro Kommune

  • Print
  • Forstør tekst

Den 1. hverdag i måneden

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  • Daginstitution
  • Husleje
  • Øvrige løbende krav

Den 10. i måneden

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  •  Fakturaer

Den 1. februar og den 1. august

Sidste frist for rettidig betaling af: 

  •  Ejendomsskat

Tilbagebetalingspligtig hjælp

Sidste frist for tilbagebetalingspligtig hjælp efter:

  • lov om aktiv socialpolitik
  • lov om social service 

er lig med datoen for beslutning om tilbagebetaling.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. maj 2022 af Ilse Bogh