Igangværende og kommende salg

Her på siden opdaterer vi løbende med igangværende og kommende salg i Holstebro Kommune.

1 storparcel udbydes til salg i Nr. Felding.

Holstebro Kommune udbyder 1 storparcel på Meltoften i Nr. Felding.
Storparcellen er beliggende Meltoften 2-4-6 og der vil blive igangsat sammatrikulering i forbindelse med underskrift af købsaftalen.
Der skal gives bud på storparcellen senest torsdag, den 2. maj 2024, kl. 10.00.

Udbud af boligbyggegrunde på den gamle Slagterigrund mellem Struervej og Hjalmar Sørensens Vej.

Holstebro Kommune udbyder nu to store projektgrunde med stort potentiale nær centrum af Holstebro til salg. Det drejer sig om de sidste tilbageværende byggegrunde på i alt 24.000 m2 på den gamle slagterigrund mellem Struervej og Hjalmar Sørensens Vej.
Nogle grunde er forbeholdt boligbyggeri, mens der på andre kan være både boliger og erhverv.
Den nærmere fordeling og byggeriernes samlede udtryk har ejendomsudviklere, byggefirmaer og
andre interesserede mulighed for at komme med idéer til ved at indsende et skitseprojekt senest den 29. maj 2024.
Valget af køber vil ske ud fra en bedømmelse, hvor der ud over pris også vil blive lagt vægt på
indpasning i området, fællesskab, arkitektur og kvalitet.

Kommende udstykninger i Alstrup.

Holstebro Kommune har pt. 30 grunde til salg i Alstrup - Furesøvej og Ravnsøvej - derfor er igangsætning af yderligere udstykning i Alstrup sat i bero.
Der kan ikke gives nogen tidshorisont for, hvornår Holstebro Kommune igangsætter byggemodning af nye grunde i området, men når beholdningen når ca. 10-12 byggegrunde - forventes vi at se nærmere på næste etape.