Ordblindhed

Mellem 3-7% af den danske befolkning er ordblinde, og ordblindhed er arveligt. Ordblindheden går ikke væk, men kan afhjælpes af en målrettet læse- og skriveindsats, samt brugen af Læse-Skrive-Teknologi.

Når man er ordblind, har man store vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip. Disse vanskeligheder gør det svært at blive en flydende læser, og det kan også gøre det svært at huske og forstå tekster.

Ordblinde er lige så forskellige som alle andre. Nogle ordblinde kan være meget hårdt ramt af deres ordblindhed, og være udfordret i både læsning og skrivning, mens andre har vanskeligheder med at stave og formulere sig skriftligt.

Ordblindhed og dysleksi betyder det samme. Dysleksi er sat sammen af -dys og lexis, og stammer begge fra græsk. Dys betyder mangelfuldt og lexis betyder ’ord, tale’.

Som ordblind bruger man ofte flere ressourcer end de andre. Man skal arbejde hårdt for at blive godt til at bruge sine hjælpemidler. I starten når den ordblinde måske færre opgaver, fordi der er flere ting man skal gøre, når man bruger hjælpemidler. Jo mere den ordblinde arbejder med hjælpemidlerne, jo nemmere og hurtigere bliver det at lave lektierne. Desuden skriver eller indtaler, den ordblinde elev flere sætninger, laver færre stavefejl og niveauet i teksterne, bliver højere, når den ordblinde benytter hjælpemidlerne.

Ordblinde er lige så forskellige som alle andre. Derfor, er det også forskelligt hvordan man oplever at få beskeden om, at man er ordblind.

Udtalelser

Nogle elever bliver glade når de får at vide, de er ordblinde og andre bliver knap så glade. Her er nogle udsagn fra ordblinde elever:

’Det er en lettelse, fordi nu ved jeg, jeg ikke er fatsvag’.

’Først blev jeg rigtig ked af det. Der gik jeg i 4. klasse. Nu går jeg i 8. klasse, og har accepteret jeg er ordblind’.

’Jeg er blevet god til at bruge mine hjælpemidler, og jeg synes det er nemmere at acceptere jeg er ordblind, og det er også blevet sjovere at gå i skole’.

Hør mere om hvad ordblinde oplever og tænker om at være ordblind

Når eleven er testet ordblind, laver skolen en plan for hvordan eleven kan hjælpes, på bedst mulige måde. Det er forskelligt fra skole til skole, og fra elev til elev, hvordan opgaven skal gribes an.

Hjælpemidler

Noget af det der skal hjælpe den ordblinde elev, gennem hele deres skolegang, er hjælpemidler. Det kan fx være AppWriter der ligger på alle elevers skole-pc, og det kan være forskellige apps på telefonen. AppWriter kan læse tekster højt, både i Word, Pdf-filer og på nettet, og hjælpe med ordforslag, så den ordblinde elev får færre stavefejl i de skriftlige opgaver. Med AppWriter kan man også indtale ord og sætninger, så skolearbejdet bliver nemmere og hurtigere at udføre.

I dag har mange mobiltelefoner indbygget oplæsning og indtalingsfunktioner, der kan være til stor gavn for den ordblinde elev. Ligesom der også findes apps som kan oplæse tekst.
Når dit barn skal handle ind, eller på stjerneløb, skattejagt, mv. kan følgende apps være gode at bruge:

Android og iPhone - Google Lens
Android og iPhone - Google Oversæt
Android – OCR Text Scanner
iPhone – Prizmo Go

App'en fungerer ved, at man tager et billede, af teksten. App'en OCR-behandler billedet, så man kan få teksten læst op (også på flere sprog).

OCR er en forkortelse for Optical Character Recognition. Det er engelsk og betyder, at appen tager et billede og laver det om til læsbar tekst. Hvis en tekst ikke er OCR-behandlet, vil du opleve, at dine hjælpemidler ikke kan læse teksten. I AppWriter er der en indbygget OCR-funktion.

I AppWriter er der mulighed for at indtale. Når man sidder i klassen og skal indtale, er det bedst at bruge et headset med mikrofon (også kaldet gamer headset). En anden mulighed er, at man installerer Word på telefonen. Dette giver eleven mulighed for at åbne det samme Wordonline dokument på computeren, som på telefonen, og man kan så via telefonen indtale direkte ind i samme dokument.

Når man skal se udenlandske film, kan det som ordblind være vanskeligt og nærmest umuligt at følge med i underteksterne, men der er hjælp at hente, med app'en SubReader. SubReader giver dig adgang til oplæste undertekster på de forskellige streamingtjenester. Du kan se film eller serier med oplæste undertekster på TV, computer eller iPad, men underteksterne vil altid blive læst op på din telefon. Du kan få læst underteksterne op på de sprog, hvor undertekster er tilgængelige på din streamingtjeneste. Få mere at vide om SubReader

Du kan også bruge SubReader i mange biografer, når du skal ind og se film. Klik på linket og du kan se hvilke biografer nær dig, der understøtter SubReader

Råd og vejledning til dig som forælder

Indskoling

Ofte har forældrene og skolen en formodning om en mulig ordblindhed. Hvis der er læsevanskeligheder eller ordblindhed i familien, er det en god ide at give skolen besked om dette. Det er vigtigt forældrene læsetræner med barnet og læser de tekster højt, som barnet ikke selv kan læse. Husk lektier skal være en hyggestund.

Lær dit barn nye ord og begreber, ved at tale om det I ser, lytter til eller oplever i hverdagen eller i ferien. Sørg for at udvikle gode lektievaner, sammen med jeres barn. Fx på nogenlunde samme tidspunkt. Del lektierne op i mindre bidder og husk at anerkende dit barn for det, der går godt.

Mellemtrin

Hvis dit barn er udfordret i læsning og skrivning, er det vigtigt du fortsætter med at læse med og for dit barn. Det sikrer dit barns læselyst, og fortsatte læseudvikling, også selvom udviklingen går langsomt. Som ordblind har man brug for en parallel læsetræning. Det vil sige, at man skal:

  1. læse med øjnene, på det niveau man læser på
  2. læse med ørene, (fx på Nota, frilæsning.dk, eReolen Go mv.) på klassens niveau, så man udvikler sit ordforråd.

Der er mange ting dit ordblinde barn skal lære, så det er vigtigt du støtter dit barn med at lære at bruge disse metoder og hjælpemidler.
Sørg for at udvikle gode lektievaner, sammen med dit barn. Fx på nogenlunde samme tidspunkt. Del lektierne op i mindre bidder og husk fortsat at anerkende dit barn for det, der går godt.

Udskoling

I udskolingen bliver kravene til eleverne større, og skolearbejdet kræver en større selvstændig indsats. Det er, som tidligere nævnt, meget forskelligt hvilke udfordringer de ordblinde elever har. Det er dog fortsat vigtigt du støtter dit ordblinde barn, med at bruge hjælpemidlerne, strukturere lektierne (fx at dele lektier op i mindre bidder over flere dage, at gennemgå en tekst, så indholdet giver mere mening, osv.) Det er også vigtigt, hjælpemidlerne bliver brugt jævnligt, så den ordblinde elev mestrer brugen af dem inden prøverne i 8. og 9. klasse.

Eksamen

De ordblinde elever får særlige vilkår til eksamen. Det kan fx være forlænget tid, men det kan også være brugen af hjælpemidler, til særlige dele af eksamen. De ordblinde elever må også få tildelt et særligt eksamenslokale, fordi de måske skal bruge indtalings-funktionen, og skal have længere tid til eksamen.

Det ordblinde barn har brug for støtte til lektierne. Forældre og børn - ordblinde eller ej - kan ofte komme på kant med hinanden, når det gælder lektier. Man skal huske på, at det ordblinde barn har kæmpet hele dagen med netop det, der har været svært. Og når der skal laves lektier, er det mere af det samme, som er svært.  Det gælder om at finde den sjove eller legende tilgang, og støtte barnet med gode lektievaner. Hvis der skal øves diktat, kan ordene skrives på ordkort, så man kan spille vendespil med ordene. Det kan også være det er den voksne som læser historien højt og barnet lytter efter svarene. Når svarene skal skrives, kan barnet indtale disse. Det er altid en balancegang, hvor meget man skal hjælpe eller presse sit ordblinde barn. Det vil altid være individuelt. Det allervigtigste er, at dit barn trives og er glad for at komme i skole. Som forældre er det vigtigt I støtter jeres barn i at forsøge selv, frem for at ’overtage’ skolearbejdet for dem.

Der har de senere år været meget fokus på ordblindhed, og det har afstedkommet forskellige retskrav til forældrene. I første klasse har forældrene mulighed for at få deres barn testet for om de er i risiko for ordblindhed. Dernæst har forældrene mulighed for at få testet deres barn for ordblindhed, fra 1. marts, i 4. klasse.

Læs om dit retskrav om en risikotest for ordblindhed i 1. klasse
Læs om dit retskrav om en ordblindetest i 4. klasse

Fremtiden som ordblind

Muligheder

Ordblinde er lige så forskellige som alle andre, og det betyder, at deres muligheder er også lige så forskellige. Der er mange hjælpemidler og forskellige Læse-Skrive-Teknologier til rådighed, og det betyder, at alle muligheder er åbne for de ordblinde. Mulighederne hænger også sammen med de ordblindes motivation og interesser.

Vi har mange forskellige ordblinde efterskoler i Danmark, og hvis din ordblinde søn eller datter er motiveret for dette, kan det være en god mulighed for at blive mere tryg ved at være ordblind, at blive styrket fagligt og møde ligeværdige skolekammerater. Ordblinde efterskolerne har mindre hold, og lærere med særlig viden om at undervise ordblinde.

Oversigt over alle efterskoler for ordblinde i Danmark

I Holstebro har de ordblinde elever også mulighed for at gå på Step 10. De har en særlig 10. klasse, hvor der bliver taget hånd om de ordblinde elever. Den hedder Flex 10.

Læs om Step 10
Se YouTube video om Step 10

I Nr. Nissum, tæt på Lemvig, er der en HF-linje, særlig tilrettelagt for ordblinde. Der er ingen forskel på niveau og kvalitet, og du får samme adgang til de videregående uddannelser.

Læs om HF-linjen for ordblinde

Eksamen

Ordblinde elever har  mulighed for at gå til prøve på særlige vilkår, der giver dem ret til forlænget tid til eksamen, brug af hjælpemidler, mv. Læs mere om det i vejledningen til prøver på særlige vilkår

Links

www.nota.dk - Nota er et bibliotek og videncenter der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandikap.

www.ordblindeforeningen.dk - ordblindeforeningen er en organisation der arbejder aktivt for at hjælpe mere end 300.000 ordblinde og deres pårørende.

www.etlivsomordblind.dk - En hjemmeside af og om Jesper Sehesteds, som er ordblind, forfatter, foredragsholder og mentor. Her kan man finde hjælp og støtte, som forældre til ordblinde børn.

www.ordblindhed.dk - Denne hjemmeside formidler viden om ordblindhed og tilbud og støtte til børn, unge og voksne med ordblindhed.

Lån e-bøger, lydbøger og podcast

eReolen er folkebibliotekernes landsdækkende tilbud med e-bøger, lydbøger og podcast og du har adgang til alle eReolens tjenester via dit almindelige bibliotekslogin. Lån bøger via eReolen

Lån digitale bøger - 7-14 år

eReolen GO er bibliotekernes e-bøger og lydbøger for børn i alderen 7-14 år. Det er muligt at logge ind med Unilogin og låne digitale bøger. Formålet er at skabe en platform, hvor børn får lov til selv at vælge, hvilke litterære universer, de har lyst til at kaste sig ud i. Blandt andet ved hjælp af anbefalinger fra barn til barn. Lån bøger via eReolen GO

https://www.spsu.dk - hjemmeside med viden om Specialpædagogisk støtte til elever, studerende, SPS-ansvarlige og støttegivere på ungdomsuddannelse og videregående uddannelser

Hjælpemiddel - højtlæsning af tekster

I Holstebro Kommune anvender vi hjælpemidlet AppWriter som er udviklet af firmaet Wizkids

Online Word-dokument - Wordonline

Wordonline er tilgængeligt for kommunens folkeskoleelever gennem Office 365-pakken. Det er et online Word-dokument, hvor eleverne også har adgang til AppWriter og andet Læse-Skrive-Teknologi.

Online dokumenter - Google Docs

Online dokumenter der kan arbejdes i, ligesom Wordonline. Det kræver en google konto. www.docs.google.com

Videncenter Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail buvidencenter@holstebro.dk
phone 9611 7539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00

Læsekonsulent

Nina Kledal
Fredag kl. 8.00-9.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00-9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30-11.30