Transport til og fra skole

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 25. maj 2023
af Peter Høgsberg Sara Gehr

Man kan iflg. folkeskoleloven få fri transport til distriktsskolen, når skolevejen er længere end de nedenfor nævnte kilometertal for de respektive klassetrin.

Vi tilstræber, at opsamlingsstedet er så tæt på hjemmet som muligt, men kan være op til halvdelen af nedenstående afstande:

  • Bh. klasse – 3. klassetrin:          2,5 km
  • 4. – 6. klassetrin:                         6 km
  • 7. – 9. klassetrin:                         7 km
  • 10. klassetrin:                              9 km

Afstanden beregnes med udgangspunkt i GoogleMaps cykelrute.

Hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt, er man ikke kørselsberettiget.

Hvis skolevejen af Børne- og Familieudvalget karakteriseres som farlig, kan der dispenseres fra afstandskriteriet – spørg skolen.

Chaufføren er ikke forpligtiget til at følge børn over vejen ved af- og påstigning af skolebussen.

I tilfælde af spørgsmål kontaktes den enkelte skole eller undervisningssted.

I skal som forældre selv arrangere transport til og fra førskoletilbud, SFO og fritidstilbud.

Hvor kører skolebussen?


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. maj 2023 af Peter HøgsbergSara Gehr