Borgere med demens

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Hvad er demens?

Demens kan skyldes op mod 200 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt.

Pårørende

Demenssygdommene bliver også kaldt de pårørendes sygdom. Dette skyldes, at den demensramte ikke altid selv føler sig generet af symptomerne. Når en demenssygdom rammer, vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Demenskoordination

Kommunen har en række tilbud til såvel de demensramte som deres pårørende.  Formålet med demenskoordinationen er at medvirke til, at skabe gode hverdage for borgere med demens og deres pårørende.

Tilbuddene til de demensramte som deres pårørende er:

 • medvirke ved udredning
 • samtaler, vejledning og rådgivning 
 • undervisning til borgere med demens og deres pårørende
 • pårørende grupper til ægtefæller og til unge børn af demensramte
 • medvirke til strukturering af hverdagen for borgere med demenssygdomme

 • aktivitetstilbud ved Daghjemmet Birkehuset og Aktiv Huset Colstrup 
 • koordinerende indsats i forhold til andre offentlige instanser
 • samarbejde med frivillige i Cafe Sommerfuglen, Resto Sommerfuglen, følgevenner og besøgsvenner

Forløb med demenskoordination involverer ofte andre områder som:

 • hjemmepleje
 • dagtilbud
 • plejeboliger
 • læger
 • sygehus  

Demens berører os alle

Demenskonsulenter vil gerne medvirke til et demensvenligt samfund. Dette kan f.eks. gøres ved, at vi kommer ud og afholder oplæg vedrørende demenssygdomme og sygdommens påvirkning af dagligdagen.

Kontakt

Du kan kontakte demenskonsulenterne via omstillingen i Sundhedsfremme og forebyggelse eller på e-mail for en samtale eller aftale om et besøg.

keyboard_arrow_up