Demens 

Hvad er demens?

Demens er en fælles betegnelse for en række kroniske og ofte fremadskridende sygdomme i hjernen, som fører til tab af intellektuelle funktioner. Risikoen for at få demens stiger kraftigt med alderen.

 • Demens er en sygdom i hjernen, som blandt andet påvirker hukommelse, intellektuelle funktioner og følelser
 • Risikoen for at få demens stiger med alderen
 • Alzheimers demens og vaskulær demens er de to hyppigste former for demens
 • Sygdommen kan endnu ikke behandles, men der findes flere former for medicin, som en tid kan mildne symptomerne.

Demens kan skyldes op mod 200 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt.

Demenssygdommene bliver også kaldt de pårørendes sygdom.

Dette skyldes, at den demensramte ikke altid selv føler sig generet af symptomerne. Når en demenssygdom rammer, vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

 

Der er en række tilbud til såvel de demensramte som deres pårørende. Formålet med demensindsatsen er at medvirke til, at skabe gode hverdage for borgere med demens og deres pårørende.

Tilbuddene til de demensramte samt deres pårørende er:

 • medvirke ved udredning
 • samtaler, vejledning og rådgivning 
 • undervisning til borgere med demens og deres pårørende
 • pårørende grupper til ægtefæller og til unge børn af demensramte
 • medvirke til strukturering af hverdagen for borgere med demenssygdomme
 • aktivitetstilbud ved Daghjemmet Birkehuset og Aktiv Huset Colstrup 
 • koordinerende indsats i forhold til andre offentlige instanser
 • samarbejde med frivillige i Cafe Sommerfuglen, Resto Sommerfuglen, følgevenner og besøgsvenner

Forløb med demensindsatsen involverer ofte andre områder som:

 • hjemmepleje

Demenskonsulenter vil gerne medvirke til et demensvenligt samfund.

Dette kan f.eks. gøres ved, at vi kommer ud og afholder oplæg vedrørende demenssygdomme og sygdommens påvirkning af dagligdagen.

Vi har to dagtilbud til demente borgere i Holstebro Kommune.

 • Aktiv Huset Colstrup
  Er et aktivitetstilbud til borgere med let til middelsvær demens. Daghjemmet er beliggende på adressen Sønder Alle 24, 7500 Holstebro
 • Daghjemmet Birkehuset
  Er et daghjemstilbud til hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticeret demenssygdom.  Daghjemmet er beliggende på adresse på Birkehøj 80, 7500 Holstebro.

   

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Det Gode Køkken

Demensindsats

mail demenskonsulenterne@holstebro.dk
phone 96114855

Stationsvej 35
7500 Holstebro