Gratis anonym hjælp

Har du brug for nogen at tale med, så kan du her se vores muligheder inden for gratis og anonym hjælp.

Bekymringer, svære tanker, ondt i psyken?

Psykologkontakten tilbyder anonym rådgivning til 16-24 årige, der oplever mistrivsel fx i form af lavt selvværd, ensomhed, svært ved sociale relationer eller tegn på stress, angst eller depression.

Derudover tilbydes rådgivning, hvis tanker om krop, mad eller selvskade påvirker hverdagen. Og til alle der der ønsker at tale om, hvordan alkohol eller stoffer påvirker hverdagen – både eget forbrug eller opvækst med misbrug i familien.

Mere om Psykologkontakten

Afhængighed af alkohol eller stoffer?

Alkohol- og stofbehandlingen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til alle uanset alder, der enten selv har et problematisk forbrug eller et egentligt misbrug eller som er pårørende til en stofmisbruger eller en alkoholiker.

Med stoffer menes alle illegale euforiserede stoffer som fx hash, amfetamin, kokain, ecstasy/MDMA, benzodiazepiner og heroin.

Mere om alkoholbehandlingen

Mere om stofbehandlingen

Behandling af angst og depression, 18-20 årige

Egen læge kan henvise til gratis psykologhjælp. 

18-20 årige med tegn på angst eller depression kan via egen læge få gratis samtaler ved privat praktiserende psykologer, der har overenskomst med Regionerne (yder-nummer-psykologer).

Problemer i skolen med udvikling, indlæring eller trivsel?

PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder hjælp til børn og unge, 0-18 år, og til forældre og skoler omkring læring og skolegang, når der er udfordringer med elevens udvikling, sprog, sanser og motorik, adfærd eller trivsel.

Har også behandlingstilbud og fx gruppeforløb for unge med angst, tristhed eller adfærdsforstyrrelser.

Mere om hvad PPR kan hjælpe dig med

Konflikter i børne- og teenagerfamilien?

Anonym Rådgivning for børn og unge, som har det svært med relationer fx til forældre eller andre søskende/voksne. For forældre til børn og unge, der har brug for vejledning til at kunne tackle udfordringer og konflikter i familien.

Mere om åben anonym rådgivning

Kan selv betale for psykologhjælp

Udover ovenstående gratis tilbud har alle mulighed for selv at tage kontakt til en privatpraktiserende psykolog, hvor man selv betaler for samtalerne.

Prisen kan variere mellem 300-900 kr. pr. time afhængig af, om der fx gives et tilskud fra den offentlige sygesikring. Husk at få oplyst prisen, du selv skal betale, inden du træffer en aftale.