Saustrup dagtilbud - Naturværksted

Naturværkstedet er et dagtilbud for voksne mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Husets fokus

Saustrup arbejder for, at alle borgere oplever et hverdagsliv med en høj grad af mestring samt selv – og medbestemmelse. Den daglige struktur er i høj grad tilpasset den enkeltes behov og med stor vægt på trivsel og glæde i et hjemligt miljø.

Naturværkstedet ligger i tilknytning til botilbuddet Saustrup og er en del af Center for Handicap..

Målgruppe 

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning.

Dagtilbuddet benyttes primært af beboer på Saustrups botilbud.

Naturværkstedet tilbyder en lang række aktiviteter, der giver borgerne mulighed for at være tæt på naturen og opleve de skiftende årstider.

I naturværkstedet har borgerne mulighed for at deltage i fire forskellige arbejdsfællesskaber:

Træværkstedet

I træværkstede tilbydes mange spændende aktiviteter med brug af forskellige træværktøjer og maskiner. Det er muligt at deltage i meningsfulde aktiviteter som at kløve træ og lave optændingsbrænde – levering af brænde til kunder.

Motion og musik

Her arbejdes der med bevægelse og musik gennem fælles cykelture, gåtur i lokalområdet, dans, fodbold og andre former for motion. Saustrup har deres eget band, hvor der bliver øvet sange og spillet på forskellige instrumenter.

Aktivitetshuset

I Aktivitetshuset er der mulighed for at deltage i rolige aktiviteter fx at sy, bygge med LEGO, tegne og lignende. Aktivitetshuset byder også på aktiviteter som madlavning, indsamling af æg og syltning af årstidens forskellige frugt og bær. Borgerne har mulighed for at følge med i såning og høst af grønt og frugt på tilbuddets jordstykker og i drivhuset, samt at opleve glæden og de pligter der følger med pasningen af dyrene.

Pedelopgaver

Pedelfunktionen dækker over en række praktiske opgaver, der alle sammen handler om at være med til, at Saustrup er et smukt og velholdt sted at bo og arbejde. Her deltagerne borgerne aktiviteter, hvor der anvendes værktøj, haveredskaber og køres på havetraktorer.

Andre aktiviteter

Naturværkstedet tager i løbet af året på forskellige udflugter, ture ud af huset og deltager til forskellige arrangementer. Bl.a. udflugter til Landsskuet, løvfaldsmarch og kulturfestival.

Hvert år afholder Naturværkstedet Markedsdag og et traditionsrigt julemarked, som er åbent for alle.

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har Saustrup fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne på Saustrup ud fra den neuropædagogiske tilgang. Med en neuropædagogisk tilgang tager medarbejderne udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne på Saustrup med:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Tegn Til Tale

Her kan du læse om botilbuddet Saustrup

Saustrup ligger 12 km øst for Holstebro i landlige omgivelser, hvor stedet råder over ca. 12 tønder land, bestående af eng, skov, gartneri, dyrehold og en stor have.

Der er gode muligheder for at gå ture i området, ligesom der er minigolfbane, bold- og petanquebane og bålplads til glæde for dem, der benytter dagtilbuddet.

Naturværkstedet er et dagtilbud efter serviceloven med mulighed for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 103).

Naturværkstedet er normeret til 16 fuldtidspladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.