Socialt Udsatte Voksne

Holstebro Kommune har en række tilbud til voksne over 18 år med sociale problemer eller som er i risiko, for at få det. Problemerne kan drejer sig om rusmiddelproblematikker, hjemløshed eller komplekse sociale problemer. Hos de forskellige tilbud kan du få råd, hjælp og støtte.