Ulfborg

Ulfborg, den største by i den vestlige del af kommunen.

Indledning

Byrådet vil sikre et tilstrækkeligt antal byggemodnede grunde. Søparken og Odinsvej er to udbygningsområder i Ulfborg hvor der er ledige grunde. Udviklingen i Ulfborg er stabil med en lille tendens til stigning. Byen har formået at holde fast i et aktivt handels- og erhvervsliv med både specialbutikker, supermarkeder samt små og større virksomheder. Den langsigtede boligudbygning er planlagt til at foregå i vestlig retning. Udviklingsretningen for erhverv i Ulfborg, vil foregå i en nordøstlig retning i tilknytning til Holstebrovej.

Billede lånt af Ulfborg Borgerforening

Helhedsplan

I Holstebrobyerne fra 2017, blev der samlet op på tidligere planer, projektforslag og visioner for Ulfborg hvor det blev omsat til en samlet helhedsplan. I helhedsplanen udpeges der en række indsatsområder, som kan løfte byen. Indsatsområder tager udgangspunkt i 4 styringsværktøjer:

  1. Meget mere liv med lidt mere omtanke
  2. Byg byerne indefra
  3. Med kulturen i naturen
  4. Koblede byer

Planen er en samling af ideer, der identificerer og begrundes i, hvilken retning byen skal bevæge sig i. Den angiver også de projekter, som man bør fortsætte med og hvorfor, når mulighederne og økonomien er til stede.

Overordnet er helhedsplanens vision for Ulfborg at:

  • Skabe grønne stier gennem boligområderne
  • ”En grønnere Holmegade” – tydeliggøre ankomsten til Ulfborg, samt gøre byen grønnere.
  • Skabe fortætning af midtbyen
  • Nye boligområder ved den grønne ring.

Målet med planen er, at danne grundlag for udviklingen af en smuk og velfungerende by med en bymidte der kendetegnes ved et levende gademiljø og et rigt butiksliv. Butikkerne er en af drivkræfterne i enhver bymidte. Midtbyplanen viser en række udviklingsmuligheder i forskellige delområder af byen, og i visse dele af bymidten er der flere modeller for udvikling af områderne.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro