Vemb

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Beskrivelse

Erhvervsarealet er beliggende ved Industrivej i Vemb By.

Pris

29 kr. pr. m2. 

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er excl. tilslutningsbidrag af enhver art.  

Erhvervsgrunde Industrivej i Vemb

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og forkøbsret

Området må anvendes til industri- og  lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturlig finder plads i området. Der må opføres en bolig i tilknytning til virksomheden.

Bebyggelsesprocent: max. 33 % af grundarealet, og bebyggelsens rumfang må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde. Minimumsgrundstørrelsen skal være 1.200 m2.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år.


keyboard_arrow_up