Erhvervsgrunde på Industrivej, Vemb

Der er gode byggegrunde, et udbredt borgerengagement og gode arbejdspladser i området omkring Vemb. Byen ligger kun 20 minutter fra Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må anvendes til industri- og  lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturlig finder plads i området.

Der må opføres en bolig i tilknytning til virksomheden.

 

Se stort kort

Pris

29 kr. pr. m2

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art.  

Industrivej 32: Prisen er inkl. tilslutning til spildevand og regnvand og eksklusiv tilslutning i øvrigt.

Udstykning

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde. Minimumsgrundstørrelsen skal være 1.200 m2.

 

Andre virksomheder i området

Vemb er præget af et stort sammenhold mellem virksomhederne. Der findes mange små og mellemstore virksomheder inden for handel og håndværk.

Bebyggelsens omfang

Bygningers rumfang

Max. 2 m3 pr. m2 grundareal

Bebyggelsesprocent

Max. 33% af grundarealet

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg