Naturfaciliteter, vandreture og cykelruter

Oplev den skønne vestjyske natur til fods, på cykel eller ved vandet. Her finder du informationer om vandreture, shelters, madpakkehuse, bålsteder, hundeskove, naturlegepladser, mountainbike ruter med mere.

Thorsminde Strand

Oplev naturen

Mange af kommunens naturområder og plantager er åbne for publikum, med etablerede stier og eventuelt andre faciliteter som borde og bænke, toilet informationsskilte m.m. Også Holstebro by byder på oplevelser for den der vil udforske på egen hånd.

På følgende sider, har du mulighed for hjemmefra i ro og mag, at finde de ture som kunne være interessante at udforske nærmere.

 

Blå Flag

Nationale og regionale cykelruter

Den nationale cykelrute nr. 1 (Vestkystruten), går fra den dansk/tyske grænse til Skagen, og kan i Holstebro kommune følges fra Vedersø Klit til Thorsminde. For de ekstra ihærdige kan turen forlænges med Nordsø cykelruten (North Sea Trail).

Den nationale cykelrute nr. 12 (Limfjordsruten), går ad mindre veje hele vejen rundt langs Limfjordens kyster, og kan i Holstebro kommune følges fra Handbjerg til kommunegrænsen ved Sønder Lem Vig.

Ud over de nationale ruter findes der 4 regionale ruter.

Vandretursfoldere

For at hjælpe og inspirere dig har vi lavet en række vandretursfoldere med kort og beskrivelser af det du kan opleve.

Folderne kan downloades her på siden. Trykte udgaver af folderne kan du som regel få på de lokale turistbureauer og biblioteker.

 • Tvis Mølle Naturlaboratorium
  Vandreture på op til 2,3 km i området ved det tidligere dambrug ved Tvis Å. Holstebro Kommune er her ved at etablere et center for involverende, sanselig og eksperimenterende formidling i naturen.
 • Blomster- og urtestien
  6 km vandretur vest for Holstebro langs med Storå
 • Flyndersø/Ådalstien
  3,5 km vandretur på naturstier rundt om Stubber Å
 • Stubbergård Sø/ Mosestien
  14 km på natursti rundt om Søen og 1,7 km handicap venlig sti
 • Skånsø
  Naturstier af varierende længde (1 – 5 km) i området ved Skånsø
 • Ryde Plantage
  1 og 3 km Vandreruter på naturstier i mose-præget plantage der langsomt udvikler sig til naturskov.
 • Borbjerg Møllesø
  Ca. 2 km på naturstier rundt om Borbjerg Møllesø
 • Elkjærstien
  Ca. 2 km natursti mellem Mejrup og Tvis Kloster. Stien krydser Storå over hængebroen ved Elkjær. Stien hænger sammen med naturstien rundt om Vandkraftsøen og Søstien ved Mejrup.
 • Vandkraftsøen
  Ca. 7,5 km vandretur på naturstier rundt om Vandkraftsøen I Holstebro by. Dele af stien følger eksisterende veje og cykelstier.
 • Vestre Plantage
  Afmærkede løbe og gangstier på ca. 3, 5, 7 og 9 km.
 • Holstebros arkitektur
  Turen tager udgangspunkt i byens centrum, inden for de indre ringgader, med nogle få afstikkere til bygninger uden for. Den afmærkede rute er ca. 3,6 km.
 • Skovlund og stien langs Vegen Å
  Stisystemet begynder i centrum af Holstebro, og følger Vegen Å til skovlund Plantage. Her er der etableret en afmærket natursti på ca. 3,4 km.
 • Hjertestien
  Ca. 5,6 km vandretur der følger stier rundt i den varierede bynatur og østre plantage i den centrale del af Holstebro by.
 • Mundbjerg Natursti
  Natursti i det fredede område ved Mundbjerg nord fra Herrup by. Stien har forbindelse med naturstierne ved Stubbergård Sø.
 • Sir Lyngbjerg
  Naturstier i den privatejede Sir Lyngbjerg Plantage. I skoven er markeret en historisk rute, med 14 opgavetavler.
 • Evighedstræer
  Danmarks Naturfredningsforening har udpeget en række bevaringsværdige træer som ”Evighedstræer” i Holstebro Kommune. Træerne er markeret med en stolpe og et lille skilt. Træernes placering kan findes på DN´s hjemmeside.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro