IE-husdyrbrug - årlig indberetning

Du skal en gang årligt - senest den 31. december - indsende din årlige indberetning til Holstebro Kommune.

Indberetning

Den årlige indberetning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Logbøger for eventuel miljøteknologi.
  • Dokumentation for miljøledelsessystem.
  • Logbog over gennemførte kontroller.
  • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. 

Du skal dog ikke indberette, hvis husdyrbruget har haft tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Du kan nemt og hurtigt indsende din årlige indberetning, ved at benytte Holstebro Kommunes selvbetjeningsløsning. 

Indsend din årlige indberetning til Holstebro Kommune her.

 

Indberetning

 

Du kan læse mere om særreglerne og den årlige indberetning på miljøstyrelsens hjemmeside.

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.