IE-husdyrbrug - årlig indberetning

Du skal en gang årligt - senest den 31. december - indsende din årlige indberetning til Holstebro Kommune.

Logo af https://holstebrofarmers.dk/

Indberetning

Den årlige indberetning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Logbøger for eventuel miljøteknologi.
  • Dokumentation for miljøledelsessystem.
  • Logbog over gennemførte kontroller.
  • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. 

Du skal dog ikke indberette, hvis husdyrbruget har haft tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Du kan nemt og hurtigt indsende din årlige indberetning, ved at benytte Holstebro Kommunes selvbetjeningsløsning. 

Du kan læse mere om særreglerne og den årlige indberetning på miljøstyrelsens hjemmeside.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. april 2021 af Haris Nuhanovic