Arbejdsliv ved kommunen

Det er attraktivt 

Den sidste undersøgelse i 2016-2017 viser blandt andet at hovedparten af medarbejderne oplever at vores arbejdsplads er et rart sted at være.

Og at arbejdet er meningsfuldt - og at tendensen generelt er stigende i vores organisation...

Hvad siger kollegaerne? 

Vi har spurgt en række kolleger, hvad der er vigtigt for dem i deres arbejdsliv, og hvad der er afgørende for dem, når de vælger at søge job ved Holstebro Kommune.

De svarer:

  • mulighed for at udvikle sig fagligt
  • være i trivsel og i et godt arbejdsmiljø
  • udføre et meningsfuldt arbejde
  • opleve at være en del af et socialt fællesskab

Billeder og ord på det gode arbejdsliv 

 I videoerne nedenfor sætter kolleger egne ord og billeder på deres arbejdsdag ved Holstebro Kommune og hvordan de oplever trivsel, motivation og arbejdsglæde. 

”Der er højt til loftet i mit kontor!”


Det fortæller agronom Torben Høj Nielsen fra Natur og Miljø, Teknisk Forvaltning.

I videoen sætter Torben flere ord på hvordan han sammen med sine samarbejdspartnere skaber udvikling igennem projekter, og hvordan han gør en forskel i sit job som naturforvalter.

 

Passion for digitale muligheder


Skolelærer Jesper Ihler-Byskov finder motivation i at dele sin passion for digitale muligheder med sine elever og se dem vokse og udvikle sig. 

Han oplever at de nye IT-værktøjer gør det meget sjovere at være underviser, og at der er masser af muligheder for at blive ved med at udvikle sig.

Stor ansvar


Sygeplejerske Frederikke Aggerholm oplever, at jobbet som sygeplejerske også indebærer mange koordineringsopgaver og at hun har et stort ansvar og en ledelse, der tror på hende.

Det giver udfordringer, som gør at hun "vokser som sygeplejerske".

Det man vander, det vokser


Susser Hansen arbejder som dagplejer. Hun oplever en stor udvikling på dagplejeområdet, er glad for udviklingen af nye kompetencer og for det fællesskab hun skaber sammen med andre dagplejere. 

For hende giver det mening at opleve, at "det man vander, det vokser". 

Kontakt

HR & Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal