Dennis Thiesen (A)

 

Mail-ikon dennis.thiesen@holstebro.dk

Mobil-ikon Mobil 51660574 
 

Download-ikon Pressebilleder

 

 

 • Dennis Thiesen, 39 år
 • Født og opvokset på Thyholm.
 • Bor i Idom-Råsted sammen med Christina, der arbejder som pædagog på et bosted for voksne udviklingshæmmede i Lemvig. Parret har tre børn - Gustav på 11 år, Alma på 8 år og Ellen på 6 år. 
 • Dennis er udlært tømrer i 2004 i Thy. Efter et år i Livgarden flyttede han til Holstebro, hvor han arbejdede som tømrersvend i to forskellige firmaer. I 2009 skiftede Dennis spor i arbejdslivet og blev pædagogmedhjælper på et botilbud for udsatte unge. Fra 2013 - 2022 fungerede han som afdelingsleder på samme botilbud - Han har ved siden af arbejdet for og med de unge på bostedet taget en akademiuddannelse i socialpædagogik og er 2,5 år henne i en diplomuddannelse i psykiatri.
 • Medlem af Holstebro Byråd fra starten af 2022 for Socialdemokratiet. I byrådet er han medlem af Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget.
 • Fritiden bruger han gerne på bl.a. løbeture og på jagt i gode fællesskaber med venner og andre i lokalområdet.

Det fik konsekvenser for Dennis at flytte til Idom-Råsted 

I 2008 flyttede Dennis Thiesen fra Holstebro til Idom-Råsted. Et tilvalg til en tilværelse i et aktivt landsbysamfund med alt, hvad det indebærer. Et sted, hvor man føler et fælles ansvar for de ting, der kan ske, og skal ske. Det fik en efterfølgende konsekvens, som han dengang ikke havde forestillet sig. Landsby- og foreningslivet i Idom-Råsted blev den direkte anledning til, at Dennis opstillede til kommunalvalget i Holstebro Kommune i 2021.

Kickstartet i borgerforeningen

Værdien af levevilkårene og fællesskaberne i et aktivt lokalsamfund har jeg fået helt ind under huden i de år, vi har boet her. Rollen som formand i Idom-Råsted Borgerforening igennem 9 år, gav mig et godt indblik i, hvordan vores kommune fungerer. Her fik jeg også øje på nogle ting i den kommunale planlægning, hvor jeg mener, at der kan justeres en del i forhold til mulighederne for udvikling i de mange landsbysamfund i Holstebro Kommune. Så der er slet ingen tvivl om, at det er årene i borgerforeningen, der har kickstartet min beslutning om at gå ind i kommunalpolitik, understreger Dennis.

Han lægger ikke skjul på, at netop landsbysamfundenes udvikling og bosætning har topprioritet i hans arbejde i Holstebro Byråd. Og han sætter også gerne ord på, hvor byrådet efter hans mening kan være med til at skabe bedre rammer for udviklingen i landsbyerne.

Landsbyer og lokalsamfund i Holstebro Kommune skal leve fremfor at overleve. Den bæredygtige udvikling i landsbyerne skal komme nedefra og skabes af de borgere, der bor der, men den skal støttes ovenfra – på lige fod med midtbyen og det øvrige Holstebro. 

Landsbyerne er med til at gøre vores kommune mangfoldig og attraktiv for tilflyttere. Derfor skal byrådet bl.a. sørge for, at der er flere attraktive grunde i og omkring landsbyerne, og kommunen skal i langt højere grad markedsføre de gode bomuligheder og tilbud i landsbyerne og selvfølgelig indtænke vores unikke vestlige beliggenhed som Kommune.

Der er over 20 landsbyer i Holstebro Kommune, hvoraf de 9 har skoler og institutioner. Hvorfor ikke satse på at udvikle alle disse lokalsamfund? – Hvis vi lykkes med at tiltrække og sprede tilflytningen ud i hele Kommune, så bliver vi som kommune rigere på både arbejdskraft og ressourcer, vi undgår også skolelukninger fremover og vi slipper for at afvikle og spare på de servicetilbud som i dag er i lokalsamfundene.

’’Jeg ved jeg taler for alle landsbyerne - når jeg taler for øget Kommunal hjælp mht. markedsføring og strategier for øget bosætning i landsbyerne’’.

I byrådet er han medlem af Teknisk Udvalg. I forhold til hans visioner for udviklingen i landsbyerne passer en post i dette udvalg ham særdeles godt, da det netop er Teknisk Udvalg, der står for planlægning af bl.a. lokalplaner og byggemodninger. Her drømmer han om, at Holstebro Kommune kan blive forsøgskommune i forhold til at afprøve nye udstykningsprojekter i landzoner. Dette kræver dog en fritagelse fra Planloven.

Dennis fremhæver også erhvervslivets rammer og vilkår, som vigtige områder for en kommune at have fokus på, Vi er som Kommune nødt til at passe og pleje vores virksomheder og erhvervsdrivende, da de er leverandører af både arbejdspladser og meget vigtige skattekroner. Derfor er og bliver rekruttering af arbejdskraft også en meget vigtig fællesopgave for Kommunen og erhvervslivet.

Et markant jobskifte

Det var et skifte til en landsbytilværelse i 2008, der indirekte blev årsag til, at Dennis nu er byrådspolitiker. Et andet markant skifte satte samme år kursen til en ny arbejdstilværelse for ham - fra tømrer til socialarbejder for unge på et botilbud. Og hvorfor nu dette valg?

Jeg har i hele mit liv været nysgerrig og opmærksom på dem, der på nogle måder er lidt anderledes end ”vi andre”, og som kan have svært ved at passe ind i de normer, som vi betragter som gængse. 

Det er denne nysgerrighed efter at finde ud af, hvordan de er som mennesker, og hvordan jeg ud fra deres forudsætninger kan være med til at give dem en meningsfyldt tilværelse, bl.a. i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Min tilgang til disse unge i mit job som socialarbejder er, at de skal mødes med lige dele omsorg og realistiske krav til, hvad vi som medmennesker og samfund forventer af dem. 

På samfundsplan er vi blevet for dårlige til at stille krav til hinanden. Mange unge mangler retning og det skaber sårbare sind hos mange unge. Det kan jeg godt forstå, hvis der aldrig er nogen, der har hjulpet dem med at stikke retningen ud.

Jeg vil gerne være med til at stikke retningen ud for de unge som lige nu er på kanten af uddannelse eller arbejdsmarkedet, Vi har i en tid med stor mangel på arbejdskraft brug for at få flest mulig med, dette kan b.la. ske ved, at erhvervslivet sikres de bedste muligheder for at inkludere ufaglærte unge og at erhvervsuddannelserne opretter assistent-uddannelser for de unge som ikke passer ind i den gængse uddannelsesramme. Vi er som samfund nødt til at tage dette fællesansvar.

I Social og sundhedsudvalget drømmer Dennis om, at skabe de bedst mulige rammer på socialområdet, men han gør sig også tanker om, hvordan vi kan udvikle os på ældreområdet. i Idom-Råsted har pensionisterne i flere år serveret skolemaden for børnene. En simpel handling, men med stor social betydning for begge generationer. Jeg tror, at vi med fordel kan begynde at ind-tænke og udnytte de sociale synergier som opstår, når børn og ældre tilbringer tid sammen. Vi skal tænke ældre ind i vores institutioner og skoler og vi skal tænke børn ind på plejecentrene.

Syv skarpe til Dennis

 • Den største begivenhed i dit liv: Da vi fik vores første barn, Gustav. Han kom til verden ved et akut kejsersnit, hvor alle følelser var i spil – fra magtesløshed til en forløsende glæde.
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Hvor Gryde Å møder Storå i Strovstrup øst for Idom. Det er en naturperle, som kun lystfiskere og lokale kender til.
 • Din livret: Stegt ål med øl og snaps i et godt selskab.
 • Din favoritmusik: Folk-rock bandet ”Jonah Blacksmith” og ’’The Minds of 99’’
 • Din favoritbog: ”Det ender godt” af Johannes Møllehave.
 • Din favoritfilm: Når man har børn, er det fordelagtigt med en serie at gå til og fra. Den bedste serie, jeg har set, er ”Game of Thrones”.
 • Dit favoritrejsemål: Jeg har været på studietur i Sydafrika med de unge fra bostedet. En tur dertil med min familie står højt på ønskelisten.
 • 366 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2022