Karsten Filsø (F)

 

Mail-ikon karsten.filso@holstebro.dk

Mobil-ikon Mobil 51838234
 

Download-ikon Pressebilleder

 

(Portræt opdateret i 2018)

 • Karsten Filsø, Ulfborg, født i 1959
 • Født i Ulfborg
 • Gift med Anne Marie, der er miljøtekniker ved Ringkøbing-Skjern Kommune. De har tre børn – Stinna på 30 år, Lasse på 27 år og Jeppe på 21 år
 • Uddannet socialpædagog. Efter en årrække som afdelingsleder på Behandlingshjemmet Schuberts Minde i Ringkøbing oprettede Karsten i 2002 sammen med en kollega et opholdssted i No ved Ringkøbing for børn og unge, der anbringes uden for eget hjem. I 2016 afhændende Karsten opholdsstedet
 • Har været i kommunalpolitiker siden 1998, valgt for SF - først i Ulfborg-Vemb Kommunalbestyrelse og siden kommunesammenlægningen i Holstebro Byråd i 2007
 • Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
 • Fritiden bruger Karsten bl.a. på jagt og på drift og pleje af den landbrugs- og skovejendom på 45 tdr. land øst for Ulfborg, hvor han bor
 • Hvis Karsten Filsø havde valgt den matematiske linje på Struer Statsgymnasium, havde han formentlig været skovmand i dag. Han blev i stedet sproglig student, men manglede faget kemi til at læse videre til en uddannelse inden for forstvæsenet

En modnet rebel på tværs af det gængse

Efter eget udsagn var Karsten i sine helt unge dage lidt af en rebel, der elskede at diskutere samfundsforhold og havde holdninger, der ofte gik noget på tværs af, hvad der var ”det gængse i Venstre-land”. Hans interesse for kommunalpolitik blev modnet, da han var formand for Ulfborg Børnehave. Efterfølgende blev han valgt som den første SF-er til Ulfborg-Vemb Kommunalbestyrelse, hvor han i øvrigt også blev partiets eneste og sidste repræsentant i årene frem mod kommunesammenlægningen.

Naturens rolle i dagligdagen

Karsten fik ikke en uddannelse som skovmand, men naturen spiller alligevel en meget væsentlig rolle i hans dagligdag. For det første, fordi han bor og trives på en skovejendom ved Ulfborg. For det andet, fordi han i Holstebro Byråd er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

- Vores natur skal ikke bare være en kulisse. Der skal være mulighed for at bo og arbejde i den, men det er samtidig indiskutabelt, at vi skal beskytte natur og miljø. I balancegangen mellem benyttelse og beskyttelse er det for mig vigtigt, at vi arbejder hen imod mindst muligt bureaukrati og størst mulig fleksibilitet. Det er en fordel for alle parter, siger Karsten.

Også i nationale og internationale miljøsammenhænge har han en hovedrolle. Karsten er næstformand for organisationen KIMO Danmark og vicepræsident i den internationale organisation af samme navn. Den tager sig af miljøspørgsmål for kystkommuner, f. eks. omkring affald og forurening. Den internationale del af KIMO repræsenterer 6 mio. mennesker i kystkommuner i 15 lande.

Syv skarpe til Karsten

 • Den største begivenhed i dit liv: De begivenheder, der hører familien til
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Det vestjyske landskab ved fjordene og hederne
 • Din livret: Vel tilberedt mad, uanset om det er gammeldags bedstemor-mad eller det mere eksotiske
 • Din favoritmusik: Lige nu hører jeg meget The Black Keys, men ellers f.eks. Rolling Stones og Led Zeppelin
 • Din favoritbog: ”Vejen til frihed” af Nelson Mandela
 • Din favoritfilm: Når jeg endelig ser film - gerne nordiske krimier
 • Dit favorit-rejsemål: Norge, hvor jeg har været ca. 30 gange på fjeldvandring og på ski
 • 549 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021
 • 693 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017
 • 399 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 1018personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 621 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb i 1998
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006