Per N. Mortensen (V)

 

Mail-ikon per.n.mortensen@holstebro.dk

Mobil-ikon Mobil 40624631
 

Download-ikon Pressebilleder

 • Per Nørgaard Mortensen, Tvis, født i 1967
 • Født og opvokset i Tvis.
 • Har to sønner – Morten på 27 år, der bor i Århus, og Anders på 20 år, der bor hjemme hos Per i huset på Skautrupvej i Tvis.
 • Efter militærtjeneste ved Livgarden og et ophold på Kalø Højskole blev han uddannet som HD civiløkonom på Aarhus Universitet. Efter en fortid med salgsopgaver hos HTH og senere Tvis Køkkener arbejder Per i dag som salgschef i Novopan, der er den danske afdeling af den østrigske koncern, Kronospan. Novopan producerer spånplader til byggeindustrien, og Per har ansvaret for salget på det skandinaviske marked. I jobbet kan han arbejde meget hjemmefra og har stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdsdag.
 • Medlem af Holstebro Byråd fra starten af 2022 for Venstre. I byrådet er han medlem af Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 • Han har været aktiv i det lokale, frivillige foreningsarbejde, siden han var 18 år, og det går en stor del af fritiden stadig med. Per har gennem årene bl.a. været formand for den lokale idrætsforening, for skolebestyrelsen, er formand for Tvis Borgerforening og med i bestyrelsen for oprettelsen af Holstebro-Alstrup Friplejehjem. 

For Per drejer Tvis sig ikke kun om Tvis

- Det er naturligvis vigtigt for et lokalsamfund at have en repræsentant i byrådet. Især mit ståsted, foreningsarbejde og netværk i Tvis har gennem årene givet mig så meget, at jeg også føler en forpligtelse til at være med til at repræsentere mit lokalsamfund i den store sammenhæng i Holstebro Kommune. Og nu var der en rimelig mulighed for at blive valgt, siger Per Nørgaard Mortensen.

Ovenstående var den ene grund til, at han stillede op til byrådsvalget i 2021. En anden væsentlig grund skal søges helt tæt i Pers familie. 

- Vores yngste søn, Anders, er autist, har ADHD og epilepsi. I hele sit liv har han været udfordret i forhold til alt muligt. Det har vi naturligvis også som familie. Gennem årene har vi haft enormt mange kontakter til mange forskellige myndigheder. Der er ikke en eneste af dem, der ikke har villet os det godt. Men det er sammenhængen mellem de mange systemer, der kan gøre det svært at agere i. Jeg vil gerne være med til at skabe større sammenhæng i de offentlige tilbud. Bl.a. derfor er jeg glad for, at jeg i byrådet har fået plads i børne- og familieudvalget, understreger Per - med en tilføjelse om, at hans søn i dag i øvrigt trives godt med en beskyttet praktikplads hos Tvis Køkkener.

Ikke kun Tvis

Selv om Per brænder for Tvis, så har han gjort det helt klart for sine omgivelser, at han i byrådet ikke ”kun” vil arbejde for sit eget lokalsamfunds ve og vel. Det politiske engagement skal omfatte hele Holstebro Kommune.

- Der er mange lokalsamfund i kommunen, der har de samme udfordringer, som vi har i Tvis. Hvis jeg skal skabe politisk bevågenhed for kommunale opgaver i Tvis, skal jeg have flertal for det i byrådet. Det får jeg kun, hvis jeg er med på et flertal for, at der også skal skabes grobund for udvikling andre steder i Holstebro Kommune. Så skal vi have kommunen på banen her, er det helt afgørende, at vi i byrådet er nogenlunde enige om, at vi skal samarbejde om service og udvikling i alle dele af kommunen, siger han. Og tilføjer et par eksempler:

- Vi kæmper for, at Tvis skal have verdens bedste skole, og at vi skal have flere tilflyttere til vores lokalsamfund. Men hvis hele skolevæsenet i Holstebro Kommune ikke er godt kørende, så kan vi heller ikke lave verdens bedste skole i Tvis. Vi kæmper for flere byggegrunde i Tvis, men en forudsætning for, at vi kan skabe øget tilflytning til vores lokalsamfund er jo, at folk generelt gerne vil flytte til og bo i Holstebro Kommune. Det er den sammenhæng, jeg gerne vil slå et slag for i byrådet, siger Per Nørgaard Mortensen.

”Øretævernes holdeplads”

Ud over Børne- og Familieudvalget er han i Holstebro Byråd også medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Den kombination af udvalgsposter i den politiske dagligdag passer ham godt, selv om han er helt bevidst om, at de opgaver, som netop de to udvalg har ansvaret for, ofte kan betegnes som ”øretævernes holdeplads” i debatten om bl.a. fordelingen af kommunens økonomiske midler. 

- Det er jo de to store velfærdsudvalg, som har med borgere i alle aldre at gøre. Da netop opgaverne i de to udvalg tegner sig for langt den største del af kommunens samlede budget, så ender det ofte i en snak om, at der skal tilføres flere penge. Jeg mener ikke, at det kun drejer sig om flere penge, men om den tilgang vi har til løsning af opgaverne. Holstebro Kommune har et billigt skolevæsen, men klarer sig på dette område bestemt ikke dårligere end andre kommuner, der bruger langt flere ressourcer. Jeg er med i bestyrelsen for Holstebro-Alstrup Friplejehjem, der i tilblivelsen er båret af ildsjæle. Det har de samme økonomiske ressourcer at gøre godt med som kommunale plejehjem. Men når vi søger ansatte, strømmer det til med ansøgninger, mens man i andre dele af sektoren har meget svært ved at skaffe arbejdskraft, nævner Per som eksempler på det, han kalder ”en anden tilgang til tingene”.

Og så har han i øvrigt denne tilgang til det politiske arbejde i Holstebro Byråd: - Jeg tror, at gode relationer mellem mennesker betyder alt for det politiske arbejde. Folk, der kan li’ hinanden, vil gerne samarbejde, og samarbejde på tværs af partier er det helt afgørende.

Syv skarpe til Per

 • Den største begivenhed i dit liv: Da vi fik vore børn. Men dernæst var det en stor begivenhed for mig, da jeg fandt ud af, at jeg var blevet valgt til byrådet med over 600 stemmer. 
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Lokalsamfundet i Tvis. Det er her, jeg bor og har mit netværk.
 • Din livret: Jeg er enormt madglad. Så jeg elsker al mad.
 • Din favoritmusik: Alt musik fra 1980-erne og 1990-erne, da jeg var ung. Og musik fra i dag især bandet ”Volbeat”.
 • Din favoritbog: Jeg er især til historiske romaner.
 • Din favoritfilm: ”The Bucket List” (på dansk “Nu eller aldrig”) med Morgan Freeman og Jack Nicholson. 
 • Dit favoritrejsemål: En lille hytte i Sverige.

 

 • 618 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2022