Simon Tang (A)

 

Mail-ikon simon.tang.politiker@holstebro.dk

Mobil-ikon Mobil: 21604573
 

Download-ikon Pressebilleder

 

 • Simon Tang, Holstebro, født i 1970
 • Født i Grønbjerg
 • Medlem af Holstebro Byråd fra starten af 2022 for Socialdemokratiet. I byrådet er han medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Gift med Mette, der er privatpraktiserende læge. De har fire børn. Simon har bragt to børn med ind i ægteskabet - Halfdan på 16 år og Veronica på 20 år. Mette er mor til Thea på 14 år og Maria på 17 år.
 • Blev udlært som isenkræmmer hos Ramsing i Spjald, hvor han var i 6 år. Efter rejser og ophold i mange lande i en stor del af verden startede han på Holstebro Pædagogseminarium i 1995. Efter forskellige job som pædagog blev han leder af en børnehave og fritidshjem i Hodsager, inden han blev ansat som leder af det, der i dag hedder Børneuniverset Mejdal (BUM), hvor han har været i 16 år. BUM er en selvejende institution med plads til i alt ca. 350 børn i en sansevuggestue, en skovvuggestue, en skovbørnehave, en almindelig børnehave, en asylbørnehave samt Bjørnegrotten og Bjørneskoven, der er for 5-6 årige børn. Der er ca. 80 ansatte i BUM.
 • Han har flydende grænser mellem arbejde og fritid, men haven hjemme ved huset på Østervang i Holstebro bruger han gerne meget tid på og i. Rejser og samvær med familie og venner fylder også meget i fritiden, hvor han i øvrigt gerne stiller sig til rådighed for andre med hjælp til praktiske gøremål.

Simon har en isenkræmmer i rygsækken som institutionsleder og byrådspolitiker

- Det skader bestemt ikke at være udlært som isenkræmmer, inden man bliver institutionsleder, understreger Simon Tang. Og hvad mener han så egentlig med det?

- Jo, i mine 6 år som elev og udlært i isenkramforretningen Ramsing i Spjald lærte jeg frihed under ansvar. Der var tillid til, at jeg på virksomhedens vegne selv kunne give kunderne håndslag på gode tilbud. Jeg lærte bl.a. også, at man skal stræbe efter at få mest muligt ud af de penge og midler, der er til rådighed, siger Simon Tang.

Frie tøjler til kreativiteten

I årene som leder af BUM i Mejdal har den ballast, som Simon fik som isenkræmmer, efter hans eget udsagn været noget af en ledetråd i den proces, hvor institutionen i et af Holstebro Kommunes store udviklingsområder hele tiden har sat nye skud, både i omfang og i nye måder at drive institution på. BUM er på flere måder blevet landskendt for sine nye metoder, bl.a. via TV-dokumentaren ”Børnechok på Plejehjemmet”, hvor det blev anskueliggjort, hvor meget børn og plejehjemsbeboere kan løfte hinanden i et fællesskab.

- Hele den store udvikling, som BUM har været igennem, bygger i bund og grund på, at vi som selvejende institution har haft frihed under ansvar, haft mulighed for at give kreativiteten frie tøjler – og i et gensidigt tillidsforhold mellem bestyrelse, daglig ledelse og medarbejderne. Jeg mener, at det offentlige generelt kan lære meget af det, siger Simon Tang.
Han understreger, at interessen for ”også at komme om på den anden side af disken” og gå ind i byrådspolitik har ulmet i en del år. 

- For flere valgperioder siden spurgte mine børn mig om, hvorfor jeg ikke hang på valgplakaterne. Min interesse for politik var der jo, men engagementet på den front skulle tidsmæssigt ikke gå ud over familien. Nu er der ro på familien, og børnene er så store, at de er mere eller mindre selvkørende og selvhjulpne. Så nu mener jeg, at jeg med min livserfaring og arbejdsmæssige baggrund kan være med til at udvikle og ikke mindst udfordre den kommunalpolitiske verden og den kommunale forvaltning, siger Simon Tang.

”Danmarks kærligste kommune”

I Holstebro Byråd er han medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, og de to udvalg passer ham godt.

- I valgkampen op til kommunevalget i 2021 var mit slogan, at Holstebro skulle være ”Danmarks kærligste kommune”. Det handler om næstekærlighed. Vi skal være meget bedre til at gøre noget for andre inden for alle velfærdsområder. Vi skal være langt bedre til at gøre noget hurtigere for f.eks. udsatte børn. Vi skal være langt bedre til at begynde at tænke på, hvad det er, vi som borgere kan gøre, uden at vi nødvendigvis skal have noget for det. Vi skal ikke lade os bremse af, at ”det kan ikke lade sig gøre”. Jeg hader begrebet ”nøjes med”. Det er nødvendigt, at vi tør udfordre ellers gængse måder at forvalte på, siger Simon Tang.

Det skader ikke at være udlært som isenkræmmer, inden man bliver institutionsleder. Men kan et islæt af en isenkræmmer også bruges i daglig byrådspolitik, hvor det handler om den store og brede sammenhæng i arbejdet for borgernes ve og vel? 

- Ja. Også i varetagelsen af de mange kommunale opgaver er det vigtigt, at vi har tillid under ansvar til, at vores mange medarbejdere selv kan handle, at vi som byråd giver kreativiteten gode kår, og at vi har øje for, hvor vi bruger pengene bedst muligt, siger Simon. 

Syv skarpe til Simon Tang

 • Den største begivenhed i dit liv: Hele livet er en stor begivenhed, men den største var naturligvis, da mine børn blev født.
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Min have ved vores hus på Østvangen i Holstebro.
 • Din livret: Alt fra flæskesteg til sushi.
 • Din favoritmusik: Bandet ”TV 2”.
 • Din favoritbog: ”Viljen til sejr”, der er skrevet af den tidligere eliteroer Arne Nielsson. Jeg er et konkurrencemenneske.
 • Din favoritfilm: Den franske film ”De urørlige”.
 • Dit favoritrejsemål: Jeg har i mit liv været mange steder i alle verdensdele, og der er mange andre steder, jeg gerne vil besøge.

 

 • 497 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2022