Jytte Ø. Dideriksen (A)

(Portræt opdateret i 2018)

 • Jytte Østerby Dideriksen, Sir, født i 1956
 • Født i Aulum
 • Gift med Jens, der er lageransvarlig i virksomheden Linds’ afdeling i Hjerm. Parret har fire børn -  Tanja på 33 år, Henriette på 32 år, Nikolaj på 25 år og Mikkel på 21 år
 • Uddannet i en isenkramforretning og senere som sygehjælper, som zoneterapeut, som fodterapeut og som social- og sundhedsassistent. I de seneste 16 år ansat som social- og sundhedsassistent i Plejecentret Beringshaven i Holstebro, hvor hun er vejleder for deres social- og sundhedsassistentelever under deres kommunale praktik, samt mentor for nogle af dem de modtager fra Jobcenteret
 • Medlem af Holstebro Byråd for Socialdemokraterne siden 2014 
 • Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget
 • Fritiden bruger hun f.eks. gerne på ture i naturen med hunden Julius, på læsning og på frivilligt arbejde og i Sir Menighedsråd. Her er hun er næstformand, efter at have givet formandsposten videre, efter at være blevet valgt ind til hendes anden byrådsperiode

Arbejdet giver hende mange positive oplevelser hver dag

”Det levede liv” er overskriften på den tilgang, som personalet i Plejecentret Beringshaven i Holstebro har i plejen og omsorgen for centrets ældre. Det er her Jytte Østerby Dideriksen har sit arbejde som social- og sundhedsassistent. Hun synes, at ”det levede liv” passer godt til den måde, hun generelt gerne vil møde mennesker på.

- Det betyder, at vi i vores arbejde og omgang med de ældre tager udgangspunkt i det liv, de har levet, og i videst muligt omfang lægger plejen og omsorgen til rette efter det. Hvilken kultur kommer de fra? Hvad er deres sociale baggrund? Hvad har de været igennem i deres liv? Det er vores indgangsvinkel. Den erfaring og de historier, de ældre har fra et langt liv, giver til gengæld os som personale indsigt og menneskekundskab, som vi kan bruge i dagligdagen. Det giver mig mange positive oplevelser hver dag, understreger Jytte.

Noget kendt og noget nyt

I Byrådet har hun plads i to udvalg – Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.

- På forhånd var det mit højeste ønske at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Jeg kender fra mit daglige arbejde meget til udvalgets opgaver, og jeg brænder for at være med til at give de svageste i samfundet gode vilkår. Dernæst kæmpede jeg for at bibeholde Erhverv og Turismeudvalget, hvilket jeg er utrolig glad for lykkedes, da jeg synes, det er et utrolig spændende og vigtigt udvalg. 

Hun har – som hun udtrykker det – ”altid været vant til at kæmpe for sin sag”. Det var hun også med til under den store strejke blandt ansatte på social- og sundhedsområdet i 2007. Som medlem af byrådet får hun nu også en arbejdsgiver-rolle i det felt, hvor hun har sit daglige arbejde som ansat.

-  Jeg er helt bevidst om, at jeg nu også har en rolle på den anden side af bordet. Det får jeg ikke problemer med. Jeg vil være med til at præge tingene i den retning, jeg synes, og er af natur vist nok lidt stædig. Men jeg er også klar over, at der undervejs skal indgås kompromisser. Sådan er det i politik. Sådan er det også på en arbejdsplads, og jeg ser hellere muligheder end begrænsninger, siger Jytte.

Gener fra fremskridtsmand og socialdemokrat

Hun kommer fra et hjem med seks børn, hvor faderen var meget engageret i politik og frivilligt arbejde, og hvor moderen var hende, der holdt sammen på det hele derhjemme.

- Min far var fremskridtsmand og min mor socialdemokrat. Så politisk er det jo så min mors gen, der er brændt igennem hos mig. Til gengæld har jeg bl.a. arvet min fars engagement i det frivillige arbejde. Jeg har altid været involveret i arbejde af den art – lokalt bl.a. i skolebestyrelsen i Naur-Sir og i Sir Menighedsråd. Vores børn har i øvrigt også skiftevis taget en tørn i sognet som gravermedhjælpere og ringere ved kirken – med mig som frivillig afløser, siger Jytte Dideriksen med et smil.

Og så er der i øvrigt gennem 30 år også lagt megen fritid i familiens Dideriksens hjemmebase – en nedlagt landbrugsejendom, der er renoveret fra A til Z med husbond Jens som formand!

Syv skarpe til Jytte

 • Den største begivenhed i dit liv: Familiemæssigt, da vores fire børn blev født. Ellers, da jeg blev valgt til byrådet, selv om jeg ikke kunne nyde det i nuet, fordi min mor døde dagen før valget
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: Bl.a. vores sommerhus i Fjand ved Vesterhavet, Sir-Lyngbjerg Plantage og ”Den Røde Plads” ved Storåen i Holstebro
 • Din livret: Alle former for fisk – herunder Sushi
 • Din favoritmusik: Klassisk musik, f.eks. Beethoven, men også Rasmus Seebach og lignende
 • Din favoritbog: ”Jordens Børn” i seks bind af Jean M. Auel
 • Din favoritfilm: TV-serien med Barnaby, især på grund af de særlige engelske miljøer
 • Dit favorit-rejsemål: Italien og Schweiz
 • 445 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021

 • 343 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017

 • 221 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013

 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2014