Kontanthjælpsloftet for modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

 • Print
 • Forstør tekst

Sidst opdateret 13. februar 2023
af Mona Bank Olesen

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet kan få

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

  Hvor meget kan jeg få i alt?

  Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

  For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2023
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person    15.874
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    15.874
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person    11.944
   Enlige med et barn    16.550
   Enlige med to eller flere børn    16.941
   Enlige uden børn    14.447
  For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
       2023
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person
   13.553
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    13.419
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person    10.294
   Enlige med et barn    16.223
   Enlige med to eller flere børn    16.614
   Enlige uden børn    11.060
  For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2023
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person    12.925
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    12.751
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person    9.863
   Enlige med et barn    15.436
   Enlige med to eller flere børn    15.825
   Enlige uden børn    10.623
  For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2023
   Gifte og samlevende med et barn - pr. person
     12.650
   Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
     12.475
   Gifte og samlevende uden børn - pr. person
     9.668
   Enlige med et barn
     15.043
   Enlige med to eller flere børn
     15.433
   Enlige uden børn
     10.427
  For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
       2023
  Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn     9.622
   Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    9.694
   Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    6.466
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn    7.752
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    7.825
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    5.726

  Gevinst ved at arbejde

  Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

  Hvornår er man samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet?

  Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

  Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

  Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

  Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

  Hvis du vil klage

  Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

  • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
  • tildeling af særlig støtte
  • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
  • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

  Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

  • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
  • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.
  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  borger.dk

  Teksten er hentet fra borger.dk

  keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. februar 2023 af Mona Bank Olesen