Partistøtte

  • Print
  • Forstør tekst

En gang årligt kan partierne søge om tilskud til politisk arbejde jf. partistøtteloven.
Der kan ydes tilskud til kandidatlister, der ved seneste kommunalbestyrelsesvalg fik mere end 100 stemmer. Udbetalingen beregnes ud fra kandidatlistens stemmetal ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg.

Fra 1. januar 2024 træder der ændringer i kraft i forhold til partistøtteloven, så det kun er kandidatlister, der har været opstillet til seneste kommunalbestyrelsesvalg, og som enten blev valgt eller var tæt på at blive valgt, der er berettiget til partistøtte. Læs mere om ændringerne på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen senest ved årets udgang. Læs mere om partistøtte på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

I forbindelse med ansøgningen skal der afgives erklæring om:

  • afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående år
  • forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • tilskud modtaget fra anonyme og private tilskudsydere

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre bilaget med erklæringen vedr. tilskud modtaget fra anonyme og private tilskudsydere, men har valgt at offentliggøre hele ansøgningsskemaet.

Herunder kan du se ansøgningsskemaer.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. januar 2022 af Jacky Hansen