Partistøtte

  • Print
  • Forstør tekst

En gang årligt kan partierne søge om tilskud til politisk arbejde jf. partistøtteloven.

Der er pr. 1. januar 2024 trådt nye regler i kraft i forhold til partistøtteloven, som betyder, at der kan ydes tilskud til kandidatlister, der ved seneste kommunalbestyrelsesvalg enten opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen eller fik et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.

Hvis kandidatlisten indgik i et listeforbund ved det senest afholdte kommunalvalg, og listeforbundet ved dette valg fik et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, vil kandidatlisten også være berettiget til partistøtte.


Ansøgningen skal sendes til kommunen senest ved årets udgang. Læs mere om partistøtte på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

I forbindelse med ansøgningen skal der afgives erklæring om:

  • afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående år
  • forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • tilskud modtaget fra anonyme og private tilskudsydere

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre bilaget med erklæringen vedr. tilskud modtaget fra anonyme og private tilskudsydere, men har valgt at offentliggøre hele ansøgningsskemaet.

Herunder kan du se ansøgningsskemaer.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. januar 2022 af Jacky Hansen