Særlige udlejningsregler

 • Print
 • Forstør tekst

Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for, at kommunen sammen med de almene bolig selskaber kan indgå aftaler om, at man kan rykke længere frem på ventelisten, hvis man opfylder nogle særlige kriterier. Det kaldes fleksibel udlejning, og er et værktøj til at arbejde med at sikre en mere blandet beboersammensætning i den enkelte afdeling.

Aftaler om fleksibel udlejning skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er parterne enige om det, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af aftaleperioden.


I Holstebro Kommune er der indgået nedenstående aftaler om fleksibel udlejning: 


NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Halgård Vest, Under Rødtjørnen 3-5 (3A-3S og 5A-5R) tilhørende afdeling 51 efter følgende kriterier: 

 • Hver anden ledige bolig tildeles boligsøgende par med hjemmeboende barn/børn eller enlige med hjemmeboende barn/børn. Mht. barn/børn er aldersgrænsen 21 år. 
 • Der oprettes en separat venteliste for fleksibel udlejning. 
 • Den fleksible venteliste kommer altid før den almindelige venteliste. Hvis der ikke er personer, der opfylder kriterierne, benyttes den almindelige venteliste.
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2026.  

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Nørreparken 1 – 91, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 2 efter følgende kriterier: 

 • Boligerne prioriteres til personer over 50 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027. 

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen P. S. Krøyers Vej 36 – 96 / 222 - 282, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 17 efter følgende kriterier: 

 • Hver anden ledige bolig tilbydes boligsøgende par med hjemmeboende barn/børn eller enlige med hjemmeboende barn/børn. Mht. barn/børn er aldersgrænsen 21 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027.  

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Haretoften 23 – 37, Borbjerg, Rosenparken 71 – 81 og 83A – 85B, Naltoftevej 27A, B, C og D, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 18 efter følgende kriterier: 

 • Hver anden ledige bolig tilbydes boligsøgende par med hjemmeboende barn/børn eller enlige med hjemmeboende barn/børn. Mht. barn/børn er aldersgrænsen 21 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027.   

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Hasselurten 2 - 50, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 21 efter følgende kriterier: 

 • Hver anden ledige bolig tilbydes boligsøgende par med hjemmeboende barn/børn eller enlige med hjemmeboende barn/børn. Mht. barn/børn er aldersgrænsen 21 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027.  

 NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Smedegården 2 - 14, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 23 efter følgende kriterier: 

 • Boligerne prioriteres til personer over 50 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027.  

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Heimdalsparken 101 - 171, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 24 efter følgende kriterier: 

 • Hver anden ledige bolig tilbydes boligsøgende par med hjemmeboende barn/børn eller enlige med hjemmeboende barn/børn. Mht. barn/børn er aldersgrænsen 21 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027.  

NordVestBO, Holstebro anviser boliger på adressen Toftegården 2 - 16, 7500 Holstebro tilhørende afdeling 35 efter følgende kriterier: 

 • Boligerne prioriteres til personer over 50 år. 
 • Aftalen er gældende frem til 31. december 2027. 
keyboard_arrow_up Sidst opdateret 09. april 2024 af