Beboerklagenævnet

  • Print
  • Forstør tekst

I alle kommuner med almene boliger findes et Beboerklagenævn, der afgør uenigheder mellem almene boliglejere og deres udlejer. 
Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager om lejeforhold, når lejer og udlejer ikke kan blive enige.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2021 af Jacky Hansen