Ungdomsboliger

  • Print
  • Forstør tekst

Der findes både almene og selvejende ungdomsboliger og kollegier over hele landet

Almene ungdomsboliger

Er du under uddannelse, og mangler du en bolig, kan du med fordel undersøge mulighederne for at få en ungdomsbolig. Din personlige situation har stor betydning for, om du får tilbudt en ungdomsbolig.

Ifølge loven skal der tages hensyn til, hvordan din situation ser ud i forhold til uddannelse, økonomi og sociale forhold. Visse ungdomsboliger bliver dog også stillet til rådighed for unge, som ikke er under uddannelse.

Selvejende ungdomsboliger/kollegier

Ud over de almene ungdomsboliger findes der også ungdomsboliger, som er selvejende ungdomsboliginstitutioner. Det drejer sig typisk om kollegier. Skal du studere i en af landets universitetsbyer, kan du undersøge mulighederne for at ansøge om en ungdomsbolig under de selvejende ungdomsboliger.

Bornholm
København og Roskilde
Odense
Århus
Aalborg

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage i forbindelse med en almen ungdomsbolig, kan du tage kontakt til boligselskabet. Er du ikke tilfreds med behandlingen af din klage, kan du henvende dig til kommunes beboerklagenævn.

Har du en klage i forbindelse med et kollegium, skal du henvende dig til det selvejende ungdomsboligselskab, der administrerer boligen.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Er du studerende, kan du få rådgivning om boligsøgning på din uddannelsesinstitution. Du kan desuden henvende dig til kommunens borgerservice for information om ungdomsboliger i lokalområdet.

Skrevet af Social- og Boligstyrelsen
borger.dk

Teksten er hentet fra borger.dk

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. oktober 2021 af Jacky Hansen