Klinisk vejleder for sygeplejerskestuderende fortæller

 


”Jeg vil så gerne
give min passion videre”

”Det psykiatriske område er meget meget spændende og et vigtigt felt,
og dét vil jeg gerne give videre til mine sygeplejerskestuderende
– og måske kommende kolleger.”
 

 

udenlandsk studerende klarer sprogbarriererne med hjælp fra vejleder

Sygeplejerske Margrethe Toft Nygaard har været sygeplejerske i 27 år - de sidste 14 år inden for psykiatrien. I dag er hun ansat i Center for Psykiatri, på et botilbud i Fredericiagade. Botilbuddet har plads til ni borgere med psykiatriske diagnoser, og her varetager Margrethe også vejlederfunktionen for sygeplejerskestuderende.

Margrethe fortæller: ”Jeg har valgt at være klinisk vejleder, fordi arbejdet i psykiatrien er mit hjertebarn, og det har altid været dér, jeg virkelig brænder for mit arbejde. Og det er så vigtigt for mig, at jeg kan være med til at give den passion og glæde, jeg har for sygeplejerskeopgaverne i psykiatrien videre til vores kommende sygeplejerskekolleger”.   

Tryghed og gode relationer giver forståelse …

”Mange, også sygeplejerskestuderende, møder det psykiatriske område med en vis portion skepsis og manglende forforståelse og viden om psykiatrien” fortsætter Margrethe. ”Derfor er det vigtigt for mig, at være helt tæt på de studerende i starten og videregive al den information og viden, jeg har om psykiatrien og stedet her, så de hurtigst muligt føler sig trygge og har en god base. 
Det gør det lettere for dem at skabe de gode relationer til vores beboere, det øvrige personale og jeg. Det trygge læringsmiljø gør, at de ret hurtigt vokser med opgaven og får viden, erfaringer, spændende faglige udfordringer og gode oplevelser med i rygsækken på rejsen til at blive sygeplejerske.”

… og rum til at lære.

”Så snart mine studerende har en tryg base, trækker jeg mig lige så stille lidt tilbage.
Det giver mine studerende ro og rum til at koble teorierne fra uddannelsen på VIA med de oplevelser, de får her på stedet. Jeg er sikker på, at det i sidste ende giver os nogle rigtig dygtige nye sygeplejersker, og forhåbentlig også nogle, der brænder for opgaverne i det psykiatriske felt.”

Hvert år modtager organisationen ved Holstebro Kommune ca. 70 sygeplejerskestuderende fra VIA i Holstebro og Viborg. Vores sygeplejersker arbejder på plejecentre, i hjemmeplejen og i psykiatrien. 29 af vores sygeplejersker varetager samtidig funktionen som klinisk vejleder for de studerende, heraf 7 på det psykiatriske område. Deres opgave er at vejlede de studerende i deres praktikperioder og skabe rum til at koble teori fra uddannelsen med vigtig viden og erfaring fra praksis.