Studerende i Strategi og udvikling

Chef Steen Brokær fortæller om gode erfaringer med studerende.

"Vi er altid trætte af det,
når en praktikant rejser igen"

Dét er Steen Brokærs konklusion på erfaringerne med at modtage og inkludere studerende i afdelingen Udvikling og Strategi, hvor han er chef.

Chef for strategi og udvikling fortæller om deres erfaringer med studerende

”Mange vil tænke, om de har opgaver og tid nok til at have en praktikant. Her til kan jeg kun svare, at det er overraskende lidt indkøring, som det kræver at have en praktikant.
Uddannelsessystemet er meget baseret på selvstændighed, så vi oplever, at vores praktikanter er meget selvkørende. 
Rent socialt giver praktikanter også liv på et kontor. Vi oplever det som om, at vi lige får et frisk pust ind - noget, som vi andre sætter rigtig stor pris på”.

En studerende er godt – to er bedre.

”Vi har tidligere haft én studerende. Men i en periode prøvede vi at have to på samme tid, og det har så vist sig at være vejen for os.
De studerende vi havde sammen udtalte, at det var rart at sidde mere end en, når man sad med konkrete problemstillinger.
Eks. praktiserer jeg meget, at give en problem-stilling til de studerende, og så selv lade dem finde løsninger og veje til denne løsning. Her kan vi se, at flere studerende bruger hinanden til at reflektere på en måde, som de ikke gør med mig”. 

”Nyt blod” er en gave til enhver organisation”

På spørgsmålet om hvilken værdi Udvikling og Strategi oplever, at studerende tilfører deres organisation, svarer Steen Brokær:
”Det er altid fantastisk at få muligheden for at få nye øjne på tingene. 
Lidt kækt sagt, så kan det være meget givende, at man netop ikke er begrænset af konkret viden om vores organisation.

Nu arbejder jeg også meget med innovation, så studerende er også min form for disruption. 
Derudover vil studerende bibringe ny viden i form af teorier m.m., som bestemt vil have en værdi for os i forhold til vores konkrete opgaver. 
Alt i alt er ”nyt blod” en gave til enhver organisation”, konkluderer Steen Brokær og afslutter med:
”Dét at have praktikanter jo også noget, der giver ambassadører for vores kommune.
De må meget gerne gå hjem til deres studie og til deres omgangskreds og fortælle medstuderende og venner om deres GODE ophold her – måske er det netop én af dem, der senere ser et stillingsopslag fra vores kommune!”