Vejleder for finansøkonomstuderende fortæller

 


”Vi deler ansvaret og opgaven -
og glæden ved at have studerende”

"For nogle opleves vejlederopgaven måske som lidt tung og udfordrende i en travl arbejdsdag med masser af deadlines og opgaver, men vi byder alle ind med opgaver og vejledning, og vi får alle noget igen, og så er opgaven jo meget lettere”.

udenlandsk studerende klarer sprogbarriererne med hjælp fra vejleder

Otte kolleger og teamleder i Team 1, Løn og Personale sidder i åbent kontormiljø, og for dem er det naturligt også at dele viden og vejledningen af deres finansøkonomstuderende Steen G. Jensen.

”For os er det altså mega naturligt at deles om vejlederopgaven. Vi arbejder hver især med vores specialiserede opgaver og områder og vi deler viden i løbet af dagen, så det ville da være mærkeligt hvis vi ikke også gjorde det ift Steen”, siger Trine Ardal Andersen.
Hun er assistent i Løn og Personale og den formelle vejleder.   
”Når vi arbejder så specialiseret, kan vi også give en specialiseret vejledning, og det må alt andet lige; give Steen den bedst mulige læring.”

Ekstra hænder og ny viden er altid velkommen

”Inden praktikken starter har vi sammen med vores teamledere en proces, hvor vi sammenholder opgaver i afdelingen, med læringsplanen og med hvad vores studerende skal lære, mens han er hos os. Og så ser vi på, hvem af os, der bedst kan oplære ham i de forskellige opgaver og være vejleder på de forskellige områder? 
På den måde får vi alle en mulighed for at dele vores viden og for at få nye øjne på vores opgaver - og ekstra hænder og nye tanker er altid velkomne”. 
Trine fortsætter: ” Vi oplever at Steen hurtigt er blevet en del af afdelingen, og vi har stor glæde af at have ham i teamet. Helt konkret har han, for eksempel, hjulpet med at revurdere en ressource-tung rutineopgave, og været med til at skabe en betydelig besparelse på timeforbruget til opgaven”.  

Det er fedt at få det hele til at fungere

Det er første gang Trine varetager den formelle vejlederfunktion. Hun har selv taget både finansøkonom-uddannelsen og kontoruddannelsen i offentlig administration, og arbejder i dag som assistent i Løn og Personale ved Holstebro Kommune. 

”Jeg koordinerer og faciliterer Steens praktikperiode hos os, men ansvaret for vejledningen deler jeg med mine kolleger. Jeg synes, at det er så vigtigt, at vi som kommune tager ansvar for at være med til at uddanne nye kolleger. Og det er så fedt at lære fra sig, og få det hele til at fungere – sammen med mine kolleger”.
 

Hvert år modtager organisationen ved Holstebro Kommune tre finansøkonomstuderende fra Erhvervs Akademi Midt-Vest i Holstebro. De studerende har en tre måneders praktikperiode og modtages blandt andet i sekretariatet i Social og Sundhed og Løn og Personale. 
Praktikvejledernes opgave er at vejlede de studerende i deres praktikperioder og skabe rum til at koble teori fra uddannelsen med vigtig viden og erfaring fra praksis.