Vejledere for socialrådgiverstuderende fortæller

 


”Vejlederopgaven giver os
energi og større faglighed”

”Det er vigtigt at vi tager ansvar for at uddanne nye dygtige kolleger.
Samtidig giver det os energi, udvikler vores faglighed og ”tvinger” os til at reflektere over hvordan vi bedst løser vores opgaver”. 

Intro billede + tekst


Vejledere for socialrådgiverstuderende i Integration Anne Mette Brandt Mouritsen og Nilifer Akbina, er sammen med ledelsen på Job og Kompetencecenter Vest Holstebro, enige om at vejleder-opgaven også skal prioriteres i en travl hverdag.

”Vi får brug for nye dygtige kolleger og det er rigtigt dejligt at være med til at klæde dem godt på og videregive den viden vi selv har erfaret. Og når vi skaber rum til refleksion sammen med den studerende, bliver vi også selv udfordret på vores faglighed, arbejdsgange og de vigtige ”hvorfor gør vi det?”… og ”kan vi gøre det endnu bedre?”

Alle bakker op om vejledningen – og får refleksion til gengæld.

I Integrationsteamet på Job og Kompetencecenter Vest har de valgt at være to vejledere knyttet til en studerende. ”Vi oplever at opgaven bliver meget nemmere og vi kan altid sparre med hinanden i vejledningen. Selvom vi har travlt, opleves vejlederopgaven ikke som en byrde når vi er to.
Vi har også været heldige og budt en meget dygtig studerende indenfor. Hun falder utroligt godt til i afdelingen og er med til at løfte vores opgaver.
Og så oplever vi, at hendes spørgsmål på blandt andet teammøder og sags-sparringer giver hele afdelingen noget at tænke over”.   

”Hop ud i det!”

Inden Anne Mette og Nilifer startede som vejledere for socialrådgiverstuderende, var bekymringen stor. Alle har i forvejen mange opgaver og en travl hverdag og det virkede lidt uoverskueligt, også at skulle gøre plads til at tage godt hånd om en studerende.
”Vores bekymringer er gjort til skamme og i dag er vi glade for at vi hoppede ud i det, for vejlederopgaven er med til at gøre os dygtigere. For os er det rigtigt godt at være to om opgaven. Det er også godt at deltage i møderne for alle vejlederne, hvor vi virkelig kan sparre med hinanden og drøfte hvordan vi løfter opgaven bedst. Og så er det bare så vigtigt for os, at vi er åbne og ærlige og så løser vi problemerne - hvis de kommer”.

Hvert år modtager organisationen ved Holstebro Kommune 22 socialrådgiverstuderende fra socialrådgiveruddannelsen på VIA UC Holstebro. De studerende modtages i studiepraktik i en fem måneders periode i modul 7 i Familiesektionen, UU Nordvestjylland, Børne- og Ungecenter, Ungeindsatsen, Visitation og Rådgivning, Center for Social Indsats, Jobcentret, Ydelsescentret og Job og Kompetencecenter Vest.